وضعيت مبارزات انتخاباتي دربدخشان | آلمان و جهان | DW | 05.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

وضعيت مبارزات انتخاباتي دربدخشان

موجوديت فضا ي امن در ولايت بدخشان سبب شده تا مبارزات انتخاباتي به خوبي پيش برود. اين روزها که کارزار انتخاباتي شوراي ولايتي گرم است، مردم نيز با علاقمندي اين روند را دنبال مي کنند.

يکي از ويژگي هاي برجسته ولايت بدخشان در جريان کارزار انتخاباتي اينست که مردم علاقه زياد به اشتراک به اين روند دارند.

يکي از ويژگي هاي برجسته ولايت بدخشان در جريان کارزار انتخاباتي اينست که مردم علاقه زياد به اشتراک به اين روند دارند.

خانم مارينا وصلت يکتن ازفعالان جامعه مدني در ولايت بدخشان وضعيت مبارزات انتخاباتي دراين ولايت را خوب ومثبت ارزيابي مي کند.

خانم وصلت مي گويد که امنيت کاملاً خوب است وکانديدا ها مي توانند در تمام ولسواليها کمپاين نموده وبرنامه هاي خود را براي مردم معرفي نمايند. همين حالا کانديدان در دور دست ترين ولسوالي ها مثل خواهان ودرواز کمپاين خود را پيش مي برند.

يکي از ويژگي هاي برجسته ولايت بدخشا ن در جريان کارزار انتخاباتي اينست که مردم علاقه زياد به اشتراک به اين روند دارند.

میناوصلت

میناوصلت

شمار تحصيل کرده ها در بين باشندگان اين ولايت به تناسب ديگر ولايات حوزه شمالشرق بيشتر بوده وتعداد بيشترمردم از نعمت سواد بهره مند اند. اين امر کمک نموده تا آنان علاقمندي بيشتر به مشارکت درعمليه هاي سياسي داشته باشند. ازجانب ديگرتوقعات آنان ازکانديدا ها نيزبيشترمي باشد.

احمد جاويد جويا، يکتن ازمسوولان پروژه حمايت ازانتخابات درولايت بدخشان، مي گويد که وي انتظاردارد؛ کانديدا هاي شوراي ولايتي بتوانند به مشکلات مردم رسيدگي کنند وبه وعده هاي که درجريان مبارزات انتخاباتي به مردم مي دهند عمل نمايند.

جويا همچنان مي گويد: " اولاً توقع ما از کانديدا ها اينست که به مشکلات محلي مردم رسيدگي نمايند وبعد از آن به مشکلات آنان درسطح ولايت واگر امکاناتش را داشتند درسطح کشوربه مشکلات ما رسيدگي کنند. ما توقع داريم که کانديدا ها درقسمت زدودن فقرو بيکاري ما را کمک کنند. آنان مي توانند که صداي ما را به رسانه ها وبزرگان کشوربرسانند."

نمای ازشهرفیض آباد

نمای ازشهرفیض آباد

درحال حاضر کانديدا هاي شوراي ولايتي طي مبارزات انتخاباتي خويش به مردم وعده هاي زياد مي دهند وبدين طريق کوشش مي کنند تا حمايت آنان را درانتخابات به دست آورند. اما شماري از مردم به کارآيي يک تعداد از کانديدان با شک وترديد نگاه مي کنند.

آقاي جويا مي گويد که مسووليت يک عضو شوراي ولايتي نسبت به نماينده مردم در ولسي جرگه بيشترمي باشد. وي مي گويد که به نظر من يک تعداد ازکانديدا هاي شوراي ولايتي نخواهند توانست که ازعهده انجام وظايف شان بدرشوند.

دربين کانديدان شوراي ولايتي، شماري از زنان وجوانان نيز حضور دارند. خانم مارينا وصلت مي گويد که زنان در جريان کارزار انتخاباتي خويش با کدام مشکل خاصي روبرو نيستند. به قول خانم وصلت امنيت خوب است و زنان بخوبي مبارزات انتخاباتي شان را به پيش مي برند. به گفته خانم وصلت زنان بدخشان هم براي مشارکت درکارزارانتخاباتي وهم اشتراک عمليه راي دهي حاضر بوده وآمادگي لازم را دارا اند.

جاوید جویا

جاوید جویا

ولايت بدخشان از پرجمعيت ترين ولايات افغانستان در حوزه شمالشرق به شمار مي رود. تعداد باشندگان اين ولايت به بيش از يک مليون و چهارصد هزارنفر تخمين زده شده است که از جمله حدود پنجصد ودوازده هزارنفر واجد شرايط راي دهي در روند انتخا بات مي باشند.

شوراي ولايتي بدخشان داراي 15 کرسي است که براي احراز اين کرسي ها 113 تن کانديدا با هم رقابت مي کنند. از جمله کانديدان 9 تن آ نان را زنان تشکيل داده اند وشمار کانديدان احزاب سياسي به يک نفر مي رسد که به اينترتيب تعداد کانديدان احزاب سياسي دراين ولايت به تناسب ولايات قندوز، بغلان وتخار کمتر مي باشد.

با آنکه در ولايت بدخشان زمين هاي حاصلخيز کم است؛ اما شماري زيادي ازباشندگان اين ولايت به زراعت ومالداري اشتغال دارند و تعدادي نيزبه کارتجارت، پيشه وري وساير امور مشغول اند.

اين درحالي است که شماري زيادي ازمردم در فقر وبيکاري به سرمي برند. همه اي اين اموربرجريان انتخابات اثر گذار خواهد بود.

محمد صابريوسفي، بدخشا ن

ويراستار: ياسر

DW.COM

آگهی