″وضعيت فعلي اروپا″- اقلیتها قربانيان پيشداوري ها | آلمان و جهان | DW | 22.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

"وضعيت فعلي اروپا"- اقلیتها قربانيان پيشداوري ها

دانشمندان هشت کشور پس ازپژوهش های دوامدار وهمه جانبه دریافته اند که درمورد اقلیتها وخارجی ها پیشداوری های زیادی وجود دارد. این پژوهش زیرنظر "رياست اداره ی تحقيقات در مورد مناقشه و خشونت" انجام یافته است.

«ما در جريان پژوهشهاي خود در ده سال اخير به اين نتيجه رسيده ايم که دوستي بين گروههاي مختلف براي از بين بردن پيشداوريها از هر چيز ديگري کارآمدتر است. »

«ما در جريان پژوهشهاي خود در ده سال اخير به اين نتيجه رسيده ايم که دوستي بين گروههاي مختلف براي از بين بردن پيشداوريها از هر چيز ديگري کارآمدتر است. »

درنتیجه این پژوهش گفته شده است که اگرچه اقليتهاي قومي و زباني مختلفي در اروپا زندگي مي کنند، ولي پيشداوريها درباره «غريبه ها» يا «ديگران» به اشکال و انواع مختلف وجود دارد. اقليتهاي قومي، ديني و همچنين زنان در سراسر اروپا قرباني اين گونه قضاوتهاي ازپيش تعيين شده هستند.

اين کار تحقيقاتي که بعد از چهار سال به پايان رسيده است، وضعيت فعلي اروپا نام دارد و به موضوع دشمني انسانها با گروههاي اقليت مي پردازد. براي دستيابي به نتايج مطلوب در اين زمينه دانشمندان در کشورهاي آلمان، فرانسه، بريتانيا، ايتاليا، هلند، پولند، پرتغال و هنگري در باره ي طرز فکر مردم اين کشورها در مورد گروههاي اقليت به تحقيق پرداختند. در هريک از اين کشورها از هزار نفر در اين باره پرسش شد. نتايج اين تحقيقات به روز پنچشنبه 13 نوامبر در برلين با حضو رييس حزب سبزها "چم ازدمير" ارائه شد.

اين تحقيقات نشان مي دهد که طرز فکر در مورد گروههاي اقليت در کشورهاي مختلف اروپايي متفاوت است. بنابر اين تحقيقات از دو اروپايي يکي بر اين عقيده است که در کشور او بيش از حد لازم مهاجر زندگي مي کند. اما در حالي که در ايتاليا 62 درصد مردم اين گونه مي انديشند در کشور پولند تنها 27 درصد، براين باورند. در رابطه با امکان اشتغال، از هر چهار پولندي سه نفر طرفدار اين هستند که شهروندان پولندي بايد بر مهاجران ترجيح داده شوند. اما در مورد هلندي ها اين امر برعکس است: از هر چهار هلندي تنها يکي بر اين عقيده است که به شهروندان هلندي در زمينه اشتغال بايد ارجحيت داشته باشند. مردم هلند، بنابر اين پژوهش، کمتر از ديگران حاضرند تا در محلات خارجي نشين زندگي کنند.

ازدمیر:«ما اکنون به مرحله اي نرسيده ايم که بتوانيم ادعا کنيم، اينجا تمدن انساني به بالاترين مرحله خود رسيده است و تنها بيرون از محوطه کشورما اعمال غير انساني انجام مي شود.»

ازدمیر:«ما اکنون به مرحله اي نرسيده ايم که بتوانيم ادعا کنيم، اينجا تمدن انساني به بالاترين مرحله خود رسيده است و تنها بيرون از محوطه کشورما اعمال غير انساني انجام مي شود.»

پيشداوريها چهره هاي مختلف و متناقضي دارند. براي مبارزه با اين گونه عقايد نادرست تحولي اساسي در طرز فکر و نحوه ارتباط با گروههاي اقليت لازم است. خانم «به آته کوپر» از انستيتوت پژوهش در باره خشونت و مشاجره ،مي گويد:

«ما به خارجيها نمي گوييم که خوش آمديد؛ اما اولين چيزي که در ذهن ما خطور مي کند اين است که ما مجبوريم اينها را در کشور خود بيذيريم. ما در وهله اول تنها تفاوتهاي به ظاهر بزرگ در زمينه ارزشها را مي بينيم. اينگونه طرز فکر، نقطه مخالف پذيرش است. هنگامي که کلمه اما را بر زبان مي آوريم.»

براي کاهش اين گونه پيشداوريها دانشمندان مسوول اين تحقيق، پيشنهادي به ظاهر بسيار ساده دارند. آنها مي گويند: با انسانها از گروههاي ديگرجامعه و محيط مختلف ارتباط برقرار کنيد. "به آته کوپر" مدت زيادي است که به اين نتيجه رسيده است. اومي گويد:

«ما در جريان پژوهشهاي خود در ده سال اخير به اين نتيجه رسيده ايم که دوستي بين گروههاي مختلف براي از بين بردن پيشداوريها از هر چيز ديگري کارآمدتر است. وقتي که من در بين يک گروه اقليت ارتباط دوستي با کسي برقرار کنم افکار غلط خود را در مورد اين گروه به کناري مي گذارم. هنگامي که من مي بينم که دوستان من با افرادي از يک گروه اقليت ارتباط دوستي برقرار کرده اند اين بدون شک بر روي من تاثير خواهد گذاشت.»

اگر چه دشمني با مهاجران در کشورهاي اروپاي شرقي پولند و هنگري از ديگر کشورهاي اروپا شديدتر است، به گفته آقاي ازدمير کشورهاي اروپاي غربي هم در اين زمينه چندان وضع بهتري ندارند. او در اين مورد مي گويد:

«ما اکنون به مرحله اي نرسيده ايم که بتوانيم ادعا کنيم، اينجا تمدن انساني به بالاترين مرحله خود رسيده است و تنها بيرون از محوطه کشورما اعمال غير انساني انجام مي شود.»

با اين وجود ازدمير، اين نماينده سابق اتحاديه اروپا، نقش اين اتحاديه را براي از ميان بردن پيشداوريها و دشمنيها با مهاجرين بسيار مثبت ارزيابي مي کند. به گفته او، اين اتحاديه به پيشرفتهاي بسياري نايل شده است. به طور مثال اقاي ازدمير به قانون مقابله با تبعيض که بسياري از کشورها از پذيرش ان سرباز زده بودند اشاره مي کند.

هازلباخ/ مهرنوش انتظاری

ویراستار: یاسر

آگهی