وسوسۀ استفاده از مواد ممنوعۀ تقويه کننده در بازی های المپيا | آلمان و جهان | DW | 15.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

وسوسۀ استفاده از مواد ممنوعۀ تقويه کننده در بازی های المپيا

مسابقات المپيا، که با هيجان تمام ادامه دارد، از يکطرف با رقابت هاي ورزشکاران همه روزه دلچسب تر ميگردد، از طرف ديگر دوپنگ يا استفاده از مواد ممنوعۀ تقويه کننده بر درخشش قهرمانان سايه افکنده و اخلاق ورزشي را لطمه ميزند.

تا کنون سه ورزشکار به جرم استفاده از مواد ممنوعۀ تقويه کننده از بازي ها اخراج شده اند

تا کنون سه ورزشکار به جرم استفاده از مواد ممنوعۀ تقويه کننده از بازي ها اخراج شده اند

مارييا ايزابل مورينو بايسکلران اسپانيايي اولين ورزشکاري بود که هنوز قبل از آغاز مسابقات بايد به کشورش برميگشت. او که قبل از ورودش به پيکنگ، تقريباً يک هفته پيش از آغاز بازي هاي المپيا، مواد تقويه کننده استفاده کرده بود، پس از معاينات خون و قبل از دريافت نتيجۀ اين معاينات، پيکنگ را ترک کرد. مورينو اکنون تحت تحقيق پوليس اسپانيا قرار دارد و بايد نام آن اشخاصي را به پوليس افشاء کند که وي را درين راه کمک کرده اند.

دو واقعۀ ديگر دوپنگ هم درين مسابقات المپيا رخ داده اند: کيم يانگ سو نشانزن کورياي شمالي و برندۀ دو مدال و تي نگان تونگ جمناستکر ويتنامي نشان داده اند که اين دو ورزشکار هم از مواد ممنوعۀ تقويه کننده استفاده کرده اند. امتياز هاي بدست آوردۀ اين دو ورزشکار پس گرفته شده و هردو از مسابقات اخراج گرديدند.

بايد گفت که استفاده از مواد تقويه کننده در ورزش نشانزني از لرزش دست جلوگيري ميکند

بايد گفت که استفاده از مواد تقويه کننده در ورزش نشانزني از لرزش دست جلوگيري ميکند

سخنگوي کميتۀ بين المللي المپيک گفته است که ورزشکار کورياي شمالي بايد مدال نقره را که در رقابت نشانزني با تفنگچه بدست آورده و همچنان مدال برونز را که در نشانزني با تفنگ بادي حايز گرديد، پس بدهد. مدال برونز اکنون به جيسن ترنر ورزشکار ايالات متحدۀ امريکا و مدال نقره به تان زونگليانگ ورزشکار چيني، که تا کنون در مقام سوم بشمار ميرفت، تعلق ميگيرند.

به اين ترتيب تا کنون درين مسابقات سه ورزشکار به جرم استفاده از مواد ممنوعۀ تقويه کننده يا دوپنگ از بازي ها اخراج شده اند. اين رقم چهار سال قبل در مسابقات تابستاني المپيا در آتن پايتخت يونان به 23 تن ميرسيد.

کميتۀ بين المللي المپيک تا کنون 2203 آزمايش خون ورزشکاران را در پيکنگ انجام داده است. اين کميته از رقم پايين متخلفان درين بازي ها تمجيد کرد. ژاک روگه رييس کميتۀ بين المللي المپيک، قبل از آغاز مسابقات، تا 40 واقعۀ دوپنگ را احتمال ميداد.

کميتۀ بين المللي المپيک در نظر دارد تا پايان مسابقات جمعاً 4500 آزمايش خون ورزشکاران را در پيکنگ انجام بدهد. اين رقم تا کنون بيسابقه است.

مارييا ايزابل مورينو بايسکلران اسپانيايي بايد به کشورش برميگشت

مارييا ايزابل مورينو بايسکلران اسپانيايي بايد به کشورش برميگشت

بايد گفت که استفاده از مواد تقويه کننده در ورزش نشانزني از لرزش دست جلوگيري ميکند.

چانگ تاي شان بيسبال باز تايواني، که قبل از مسابقات از مواد تقويه کننده استفاده کرده بود و پس از آزمايش خون در کشور خود باقي ماند، رسماً شامل اين فهرست نمي شود.

قبل از مسابقات المپيا وقايع زياد استفاده از مواد ممنوعۀ تقويه کننده کشف گرديد. مثلاً تقريباً چهار ماه پيش، به تأريخ چهارم اپريل، از جمع 14 وزنه بردار يوناني 11 تن آنان از اين مواد استفاده کرده بودند، که تا دو سال حق ندارند در مسابقات اشتراک کنند؛ در27 جون سال روان: يک شناور چيني پس از نتيجۀ مثبت آزمايش خونش، يکجا با مربي اش، براي ابد از اشتراک در مسابقات محروم ساخته شدند؛

2 جولاي: يک پهلوان چيني با مربي اش براي ابد از مسابقات بيرون کشيده شدند؛ 28 جولاي: بايسکلران ايتاليايي از اشتراک در بازي هاي المپيک بي بهره گرديد؛ و بالاخره 5 آگست: يک ورزشکار روسي در ورزش راه رفتن در فاصلۀ 20 کيلومتر، پش از آزمايش خونش، نتوانست امتياز اشتراک در مسابقات پيکنگ را بدست آرد.

مطالب مرتبط

آگهی