وسترويله در روسيه با گرمي استقبال شد | آلمان و جهان | DW | 21.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

وسترويله در روسيه با گرمي استقبال شد

گيدو وسترويله وزير خارجۀ جديد آلمان فدرال بروز جمعه براي اولين سفر رسمي اش وارد روسيه شد. او در ماسکو با ديميتري مدويديف رئيس جمهور روسيه و سرگئي لاوروف وزير خارجۀ آنکشور ملاقات کرد.

تعارفات متقابل لاوروف ووسترویله نسبت به همدیگر بسیار صمیمانه واحترام انگیز بود

تعارفات متقابل لاوروف ووسترویله نسبت به همدیگر بسیار صمیمانه واحترام انگیز بود

وزير خارجۀ آلمان نخست از استقبال جانب ميزبان تمجيد بعمل مي آورد. سرگئي لاوروف وزير خارجۀ روسيه ويستروله را به مقرش در ساختمان تأريخي در مرکز شهر کهنۀ ماسکو دعوت کرد. لاوروف از همان آغاز با سخنان تمجيدآميز گفت:

"ما ميدانيم که حزب دموکرات آزاد، تحت رهبري وسترويله، سهم بارزي در سياست آلمان در قبال اروپاي شرقي داشت، اما امروز هم اين نقش در مناسبات نيک بين کشور هاي ما پس از وحدت دوبارۀ دو آلمان، پر اهميت است. ما به همکاري هاي ستراتيژيک ميان آلمان و روسيه بسيار ارزش قايل هستيم، که وزراي خارجۀ پيشين آلمان، بويژه والتر شيل، هانس ديتريش گنشر و کلاوس کينکل، هم درين راه گام نهاده بودند."

وستروله هم، پس از اين سخنان لاوروف، بايد توصيف و تمجيد ميکرد. او با اظهار سپاس از شايستگي لاوروف سخن گفت:

"او يک مرديست توانا و با سخنان واضح و تجربۀ فراوان. ازينرو او يقيناً نتنها يک فرد پر اهميت طرف مذاکره براي کشور ما، بلکه براي شخص خودم است، که تازه درين پست به کار آغاز کرده ام."

اين اولين ديدار وستروله و لاوروف نبود. هردو سياستمدار پيش از انتخابات پارلماني آلمان، زمانيکه وستروله بعنوان رئيس حزب دموکرات آزاد به روسيه سفر کرده بود، در ماسکو باهم معرفي شده بودند. در ديدار روز جمعه روي مسايل مورد اختلاف، مانند "حقوق بشر" و يا "دولت قانون"، بصورت ضمني حرف زده شد. وستروله تنها در مورد قضيۀ خدرکوفسکي رئيس پيشين شرکت يوکوس گفت: موضعگيري ما معلوم است. او در عوض خواستار همکاري هاي نزديکتر و بدون چون و چرا با روسيه شد:

"ما روسيه را يک همکار ستراتيژيک خود نتنها در مسايل اقتصادي و يا مناسبات تجارتي ميدانيم، بلکه ما مشترکاً به اين همکاري در عرصه هاي ديگر نيز نياز داريم، مثلاً در عرصه هاي حفظ اقليم، توليد انرژي، امنيت اروپا و بخصوص در مهمترين مسأله که عبارت است از سياست کاهش تسليحات؛ همچنان وقتي مسأله بر سر راه حل منازعات بين المللي باشد، مثلاً قضيۀ ايران"

وزير خارجۀ آلمان مسألۀ کاهش تسليحات را مهمترين موضوع مذاکرات خود خواند. وستروله در رابطه با مذاکرات جاري ميان روسيه و ايالات متحدۀ امريکا پيرامون کاهش تسليحات گفت:

"يا اينکه يک دهۀ افزايش تسليحات ميداشته باشيم، يا دهۀ کاهش تسليحات. ما متيقن هستيم که در حال حاضر دريچه اي باز ميشود که به ما امکان کاهش تسليحات را فراهم ميسازد."

وستروله افزود که در پهلوي سلاح اتمي کاهش اسلحۀ مرسوم نيز بايد موازي با آن راه اندازي شود.

وستروله پس از ديدارش با وزير خارجۀ روسيه، مهمان ديميتري مدويديف رئيس جمهور آنکشور بود.

شتيفن ليک/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار : رسول رحيم

آگهی