وستروله: هدف مذاکرات بین آلمان و هند توسعه مشارکت استراتژيک بين دوکشور است | مصاحبه ها | DW | 18.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

وستروله: هدف مذاکرات بین آلمان و هند توسعه مشارکت استراتژيک بين دوکشور است

به روزيکشنبه مقامات گفته اند که قرار است آلمان وهند مذاکراتي درمورد آوردن اصلاحات درملل متحد وهمچنان تحکيم همکاريها درساحه دفاعي و ضد تروريستي انجام دهند.

وستروله گفته است که هدف مذاکرات بین آلمان و هند توسعه مشارکت استراتژيک بين دوکشور مي باشد

وستروله گفته است که هدف مذاکرات بین آلمان و هند توسعه مشارکت استراتژيک بين دوکشور مي باشد

گيدو وستروله وزير خارجه جمهوري فدرال آلمان که به روز يکشنبه به دهلي جديد رسيده است، درجريان مسافرت سه روزه اش به آن کشور تصميم دارد با " اس ام کرشنا" وزيرخارجه هند به روز دوشنبه مذاکره کند.

در جريان اين مذاکرات در مورد مسايل متعددي همچون توسعه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تغييرات اقليم، امنيت بين المللي و راه هاي حل منازعات منطقه اي بحث و گفتگو خواهد شد.

وستروله گفته است که آلمان وهند خواهان آوردن اصلاحاتي درشوراي امنيت سازمان ملل متحد هستند و انتظار دارد که ديدار او ازهند تحرک تازه اي براي تقاضاي دوکشور جهت به دست آوردن کرسي دايمي درشوراي امنيت ملل متحد به وجود بياورد.

هم آلمان وهم هند عضو گروه چهار يا " جي 4" مي باشند که دراين گروه جاپان وبرازيل نيز شامل اند. اين دوکشور اخير نيز خواهان کرسي دايمي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد هستند.

اس ام کریشنا وزیر امور خارجه هند

اس ام کریشنا وزیر امور خارجه هند

از نظر وستروله آوردن اين اصلاحات در شوراي امنيت سازمان ملل متحد از اهميت زيادي برخورداراست، چراکه ترکيب موجود شوراي امنيت نمي تواند توازن قدرت در عرصه بين المللي را بازتاب دهد. امريکاي لاتين و افريقا تا هنوز عضو دايمي شوراي امنيت نيستند و شمار کرسيهايي که به آسيا اختصاص داده شده است، کمتر مي باشد.

وستروله گفته است که هدف اين مذاکرات توسعه مشارکت استراتژيک بين دوکشور مي باشد. او علاوه کرد، هند" اين بزرگ ترين دموکراسي جهان بسيار بانفوذ شده است. نفوذ اين کشور درسطح سياسي جهان نيز محسوس مي باشد".

قرار است بعد ازاين مذاکرات پيماني بين دوجانب امضا شود که همراه با آن سال آلمان درهند يعني بين 2011 تا 2012 وسال هند درآلمان 2012 تا 2013 تجليل شود.

دي پي آ/ رسول رحيم

ويراستار: مهرنوش انتظاري

آگهی