وستروله از هند تقاضا کرد به قرارداد منع آزمایشهای اتومی بپیوندد | آلمان و جهان | DW | 19.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

وستروله از هند تقاضا کرد به قرارداد منع آزمایشهای اتومی بپیوندد

گيدو وستروله، وزير خارجه آلمان در هند به گرمي استقبال شد. اين نخستين ديدار او از هند است. پويايي و رشد اقتصادي اين بزرگترين کشور دموکراتيک، وستروله را تحت تاثير قرار داده است.

هر دو کشور هند و آلمان بر ضرورت اصلاحات در ساختار شورای امنیت سازمان ملل تاکید می ورزند

هر دو کشور هند و آلمان بر ضرورت اصلاحات در ساختار شورای امنیت سازمان ملل تاکید می ورزند

او بعد از گفتگو ها با همتاي هندي اش "اس ام کرشنا" و نخست وزير آن کشور، «من موهن سنگ» از نقش کليدي هند در زمينه هاي حفظ محيط زيست و حل منازعات منطقه اي سخن گفت. وستروله به خوبي آگاه است که براي هند توجه به محيط زيست به دليل منافع خاص اقتصادي اش، امر ساده نيست. او در ادامه گفت: «هند مرکز نيروي دموکراتيک و لنگر گاه ثبات در آسيا است، به اين دليل ما مي خواهيم مشارکت با هند را نيز تشديد کنيم. اين اشتراک ارزش ها، اساس براي همکاري ميان هند و آلمان و مشارکت استراتيژيک ما است». آلمان مي تواند حالا مشارکت استراتيژيک با هند را در شوراي امنيت مورد آزمايش قرار دهد، چون هردو کشور به تازگي به عنوان اعضاي غير دايمي اين نهاد بين المللي انتخاب شده اند و هردو خواهان اعمال اصلاحات در ساختار اين شورا هستند. اما وستروله، وزير خا رجه آلمان در اين قسمت محتاط تراست، چنانچه مي گويد: «در زمینه اصلاحات در سازمان ملل، موضوع اصلي اين نيست که کدام کشور تا چه سان قوي و چه سان ضعيف در شوراي امنيت نمايندگي دارد. مساله بر سر اين است که ما به اصلاحات در سازمان ملل نياز داريم. هدف از اعمال اين اصلاحات تقويت اين سازمان است».
وزرای خارجه هند و آلمان

وزرای خارجه هند و آلمان

موضوع ناخوشايند در اين گفتگو ها، برخورد با ايران است: هند با داشتن مليون ها کارگر مهمان در حوزه خليج و با توجه به وابستگي به نفت ايران، تحريمات عليه اين کشور را، چنانچه آلمان خواهان آن است، به شدت رد مي کند. اما از ديد وستروله، اين به معناي دودستگي ميان اين دو کشور دوست نيست: «من مي توانم بگويم ، در اين قسمت توافق کلي وجود دارد. هيچ کسي در جامعه جهاني نمي تواند به اين امر علاقمند باشد که ايران گزينه تصاحب سلاح هسته اي را داشته باشد. هر دو حکومت در اين زمينه ديدگاه مشترک دارند». پيام وستروله اين است که رسماً هيچ نوع مورد منازعه ميان هردو کشور وجود ندارد. همچنين مساله کاهش تسليحات هند، اين کشور قدرت اتمي نيز، مورد منازعه با آلمان نيست. کستولنيک/مبلغ انتظاري

آگهی