وزیر دفاع آلمان در تلاش اعمال اصلاحات در ارتش است | آلمان و جهان | DW | 24.08.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

وزیر دفاع آلمان در تلاش اعمال اصلاحات در ارتش است

ارتش آلمان در تاريخ ۵۵ سالهاش در حال اعمال اصلاحات همه جانبه است.

تیودور سو گوتنبرگ، وزیر دفاع آلمان

تیودور سو گوتنبرگ، وزیر دفاع آلمان

تيودور سو گوتنبرگ، وزير دفاع آلمان در نظر دارد با اعمال اصلاحات در ارتش، ۸،۲ ميليارد يورو تا سال ۲۰۱۴ صرفهجويي كند و همزمان سربازان اين كشور را براي وظايف جديدي که در سالهاي اخير به وجود آمده، آماده كند. به اين معنا كه از دفاع كشور به وسيله واحدهاي تانكهاي سنگين صرف نظر شود و در عوض نظام ارتش انعطافپذير شبكهاي به وجود آيد. گوتنبرگ روز دو شنبه، ۲۳ اگست طرحهايش را در اين زمينه به كارشناسان نطامي جناحهاي پارلماني معرفي كرد.

سوال اين است كه با تطبيق اين اصلاحات، سرنوشت ارتش آلمان و قاعده سربازگيري اجباري چه خواهد شد؟ گوتنبرگ روي پنج مدل در اين زمينه كار كرده است كه بر اساس آن ميخواهد از يك طرف در قسمت مخارج ارتش آلمان صرفهجويي كند و از طرف ديگر به نيروي آن موثريت بخشد، بدون آن كه امنيت كشور به خطر مواجه گردد.

مرکل پیشنهادهای وزیر دفاع را به بحث می گذارد

مرکل پیشنهادهای وزیر دفاع را به بحث می گذارد

اشتيفن زايبرت، سخنگويي حكومت آلمان گفت كه گوتنبرگ، نخست برنامههايش را به انگلا مركل، صدراعظم آلمان معرفي كرده است: ”وزير دفاع آلمان، سو گوتنبرگ اولويتها را مد نظر دارد. او يك مدل را بااهميتتر از ديگري مييابد. در اين قسمت صدراعظم آلمان نميتواند قبل از بحث همه جانبه در ميان احزاب، موضوعي را تعيين كند، اما او اين را نقطه آغازي براي اصلاحات ممكن ارتش آلمان و بحث در ميان احزاب ميبيند”.

صدراعظم آلمان همه موارد پيشنهادي وزير دفاع را به بحث ميگذارد. در اين قسمت نبايد تصميم فوري گرفته شود. گوتنبرگ خود ”مدل ۴” را ترجيح ميدهد، قسمي كه او بعد از معرفي طرحهايش به سران حكومت ايتلافي اظهار داشت: ”اين مدل در آخر روشن خواهد ساخت كه ارتش آلمان كوچكتر خواهد شد، اما ارتش آلمان بهتر نيز ميشود، توانايي آن در عمليات بيشتر ميشود و همزمان امكان حفاظت در داخل كشور و امور مشابه كه ضروري اند، به جا خواهد ماند”.

هدف از تطبيق ”مدل ۴” اين است كه ارتش آلمان تا يك سوم تقليل يابد، يعني تعداد سربازان حرفهاي و خدمتي به ۱۵۶۰۰۰ و سربازان داوطلب به ۷۴۰۰ برسد.

سربازان ارتش آلمان

سربازان ارتش آلمان

طرحهاي وزير دفاع آلمان در ميان احزاب ايتلافي در حكومت و اپوزيسيون واكنشهاي مختلف را به خصوص در قسمت مساله از ميان بردن خدمت اجباري سربازي برانگيخته است. اما براساس نظريات گوتنبرگ خدمت اجباري سربازي از ميان نميرود، بلكه متوقف ميشود.

براي حزب ليبرالها، يکي از احزاب ايتلافي در حكومت، بحث روي خدمت سربازي اجباري در مسير درستي قرار دارد. ارنست–راينهارد بك، سخنگويي جناح احزاب متحد نگرانيهاي زيادي در قسمت خدمت سربازي اجباري دارد و او ميخواهد در نهايت آن را در سال آينده متوقف سازد.

احزاب اپوزيسيون در پارلمان آلمان در مورد پيشنهادهاي وزير دفاع آلمان ديدگاههاي گوناگون دارند. زيگماير گابريل، رهبر حزب سوسيال دموكرات آلمان از حفظ خدمت سربازي اما بدون اجبار در سربازگيري، استقبال كرد. خانم رناتي كوناست، رهبر حزب سبزها، طرح وزير دفاع را در قسمت خدمت سربازي اجباري نيمه دلانه خواند و گفت كه نميتوان آن را متوقف ساخت اما همزمان حفظ کرد. او خواهان از ميان بردن كامل خدمت سربازي اجباري شد به عوض آن خدمت كوتاه مدت سربازي را براي ۱۲ تا ۲۴ ماه براي زنان و مردان پيشنهاد كرد.

هاينر کيسل/ حسين مبلغ

ويراستار: فرهمند

مطالب مرتبط

آگهی