وزیر خانواده آلمان به دختران مسلمان در درس های شنا پوشش بورکینی را اجازه داد | مهاجرت به اروپا | DW | 26.06.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مهاجرت به اروپا

وزیر خانواده آلمان به دختران مسلمان در درس های شنا پوشش بورکینی را اجازه داد

فرانسیسکا گیفی وزیر خانواده آلمان در موارد ضرروت اجازه می دهد که دختران مسلمان در دروس ورزشی شنا در مکاتب، بورکینی (لباس شنا) بپوشند.

فرانسیسکا گیفی وزیر خانواده آلمان به روز یکشنبه در یک همایش که از جانب مجله هفتگی "سایت" در هامبورگ برگزار شده بود، گفت که لباس ورزشی برای دختران و زنان مسلمان که به غیر از چهره، پا و دست ها، تمام جسم را بپوشاند، باوجود آنکه بسیار مطلوب نیست، اما بعضاً به چنین راه های عملگرایانه (پراگماتیک) نیاز است.

وزیر خانواده آلمان توضیح داد: "رفاه کودکان به ویژه بسیار مهم است، حالا در این ارتباط باید همه کودکان آب بازی یاد بگیرند." او افزود که این نیز مهم است که از طرح این مساله سوء استفاده نشود و مساله آموزش تقدم داشته باشد. 

به تازگی ها در اختیار قرار دادن ۲۰ بورکینی در مکتب جمنازیم هيرنر، با انتقاد حکومت نوردراین وستفالن و جولیا کلوکنر، معاون حزب دموکرات مسیحی در پارلمان فدرال مواجه شد.

این مکتب می خواست به این وسیله از بهانه دختران مسلمان برای شرکت نکردن در درس ورزش شنا جلوگیری کند تا به این وسیله آنها نیز در این درس شرکت کنند.

خانم کلوکنر انتقاد کرد که این مکتب به این وسیله یک نقش مروج زن ستیزانه را در نهادی تحکیم می کند که نوجوانان باید خلاف آن را بیاموزند و خود را آزادانه رشد دهند.

او تاکید کرد که همین مکاتب است که باید دختران و پسران "در چارچوب یک تصویر سالم از جنس مرد و زن و با یک احساس برابر میان آنها تقویت شوند."

حزب اپوزیسیون دموکرات های آزاد نیز از این اقدام مکتب انتقاد کرد که فراهم ساختن بورکینی برای پوشش تقریباً تمام بدن برای دختران مسلمان مکتب "در جمله وظایف اساسی یک مکتب" نیست.
kna/pa/hm 

آگهی