وزیرمالیه پیشین طالبان درپاکستان دستگیرشد | افغانستان | DW | 05.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

وزیرمالیه پیشین طالبان درپاکستان دستگیرشد

مقامات پاکستانی به روز پنجشنبه اعلام کرده است که بازهم یک تن ازرهبران بلند پایه طالبان افغانستان درآن کشور بازداشت شده است.گفته می شود که شخص دستگیر شده می توانست جانشین ملا برادر شود.

گفته می شود که آغاجان معتصم به جناح تندرو طالبان افغانستان منسوب نیست.

گفته می شود که آغاجان معتصم به جناح تندرو طالبان افغانستان منسوب نیست.

گفته شده است که آغا جان معتصم که درزمان حاکمیت طالبان برافغانستان وزیرمالیه بوده است و یک تن ازمعتمدان ملا محمد محمد عمر رهبر طالبان دانسته می شود، درکراچی شهر بندری پاکستان بازداشت شده است. شایع است که قرار بوده است معتصم جانشین ملا برادر مرد شماره دوم طالبان شود.

درهفته های اخیر حدود چهارتن از مقامات بلند رتبه طالبان ودر راس آن ملا عبدالغنی برادر مرد شماره دوم ومسوول نظامی طالبان افغانستان درپاکستان دستگیرشده اند.درجمله دستگیر شدگان دوتن ازوالیان سایه طالبان درسمت شمال که به گفته برخی منابع تا هنوز بدیلی ندارند وجود دارند.

حکومت پاکستان درآغاز گفته بود که این افراد دستگیرشده را به حکومت افغانستان می سپارد. اما دادگاه عالی پاکستان در لاهور فیصله کرد که ملا محمد عمر وسایردستگیرشدگان درپاکستان بنا برجرایمی که مرتکب شده باشند درخود پاکستان محاکمه خواهند شد وبه کشور دیگری تحویل داده نمی شوند.

دفترریاست جمهوری افغانستان ازقول حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که ملا برادر و دیگررهبران دستگیرشده طالبان همه اتباع افغانستان می باشند وباید درافغانستان به آنها پرداخته شود. کرزی گفته بود که دراین ارتباط رسماً ازجانب دولت افغانستان تقاضایی را مطرح می سازد.

هنگامی که ازکرزی پرسیده شد که آیا ملا برادر درافغانستان محاکمه می شود ویا اینکه در پروسه آشتی مطروحه توسط حکومتش مورد استفاده قرار خواهند گرفت؟ او درزمینه پاسخی نداد.

دی پی آ / رسول رحیم

ویراستار: رتبیل آهنگ

آگهی