وزيرماليه: بازرسي وتفتيش کابل بانک ادامه دارد | افغانستان | DW | 30.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

وزيرماليه: بازرسي وتفتيش کابل بانک ادامه دارد

وزيرماليه افغانستان به روز سه شنبه گفته است : ظن سوء اداره درکابل بانک مورد بررسي قرار دارد، اما اجازه وام دادن اين بانک درکنترول بانک مرکزي افغانستان است وکابل بانک به طور نورمال کار مي کند.

کابل بانک بزرگترين موسسه مالي خصوصي افغانستان

کابل بانک بزرگترين موسسه مالي خصوصي افغانستان

بي نظميهاي مشکوک درکابل بانک بزرگترين موسسه مالي خصوصي افغانستان، اين کشور جنگزده را که درحال حاضر خشونتها درآنجا به شديد ترين نقطه اش رسيده است ، تا لبهء يک بحران مالي تهديد کرد.

به روز سه شنبه محمد عمر زاخيل وال وزير ماليه افغانستان درحاشيهء کنفرانس سرمايه گذاري درافغانستان - که در دوبي برگزار شده است - به خبرگزاري رويترز گفته است : " سوء اداره زير بررسي قرار دارد".

زاخيل وال افزوده است:" کابل بانک باثبات شده است وکارش را بطور نورمال به پيش مي برد". وزيرماليه افغانستان همچنان تاييد کرده است که اجازه وام دادن اين بانک درکنترول بانک مرکزي افغانستان قرار گرفته است.

درماه سپتمبر عبدالقادر فطرت رئيس افغانستان بانک به خبرگزاري رويترز گفته بود، بانک مرکزي افغانستان بعد از هجوم آوردن مشتريان کابل بانک براي بيرون کشيدن سپرده هاي شان، کنترول کابل بانک را در دست گرفته است. او همچنان گفت: بازرسيها درمورد اجراات ومعاملات دوتن ازمديران ارشد کابل بانک وسهمداران اش شروع شده است. اين بازرسي شامل رئيس ومعاون مستعفي کابل بانک وبرادر محمد قسيم فهيم معاون اول رياست جمهوري افغانستان مي باشد .

فساد مالي و اداري بزرگترين نگراني درافغانستان بوده و منبع تشنجات درروابط اين کشور با متحدان غربي اش مي باشد.

پيش از اين حکومت افغانستان وبانک مرکزي مي گفتند که کنترول کابل بانک را دردست نگرفته اند، اين در حالي است که يک مقام بانک مرکزي افغانستان به حيث رييس اجرايي کابل بانک منصوب شده است.

رويترز/ رسول رحيم

ويراستار: مهرنوش انتظاري

مطالب مرتبط

آگهی