وزيردفاع پاکستان: اگر شورشيان موفق شوند مشکلي براي همه منطقه خواهد بود | آلمان و جهان | DW | 07.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

وزيردفاع پاکستان: اگر شورشيان موفق شوند مشکلي براي همه منطقه خواهد بود

"اگر شورشيان موفق شوند، نه تنها يك مشكل براى پاكستان، بلكه براى تمام منطقه خواهد بود"۰ با اين جمله وزير دفاع پاكستان چودرى احمد مختار، همتاى آلمانى خود، فرانس يوزيف يونگ را حين ملاقاتش در برلين هشدار داد۰

چودری احمد مختار تروریستان را عامل شورش نه تنها درپاکستان وافغانستان بلکه منطقه می داند

چودری احمد مختار تروریستان را عامل شورش نه تنها درپاکستان وافغانستان بلکه منطقه می داند

مختاردر عين حال از يونگ تقاضاى كمك در مبارزه عليه طالبان كرد. اوگفت :

"ما براى كاميابى درين جنگ به كمكهاى زياد آلمان نيازمند ميباشيم"۰شعار "كمك بلى، ولى مداخله نى" را مهمان پاكستانى از همه اولتر عنوانى ايالات متحده امريكا صادر كرده است، كه طور پيهم مواضعى را در امتداد سرحدات پاكستان و افغانستان بمباران ميكند.

وزير دفاع پاكستان ياد آور گرديد: "پاكستان يك دولت مستقل است۰ ما توان دفاع از خود را داريم و تا آخر خواهيم جنگيد۰ پس دليلى براى آمدن قواى خارجى به كشور ما نيز وجود ندارد۰ اين جنگ ماست و ما ميتوانيم از همه خوبتر آنرا پيش ببريم"۰

اما ايالات متحده امريكا و ناتو ترديد دارند، كه آيا حكومت ضعيف پاكستان توان اين كار را دارد؟ خصوصا َ اينكه در شمال غرب پاكستان طالبان تاحال در مقابل قواى حكومتى از خود ترسى نشان نداده اند۰ تا زمانيكه طرفداران افغانى طالبان و القاعده در مناطق سرحدى پاكستان خود را مطمئن احساس كنند، در افغانستان آرامى نمى آيد۰ كشورهاى ناتو يكجا با حكومتهاي كابل و اسلام آباد در تلاش كنترول بهتر سرحدات مبهم پاكستان و افغانستان بر آمده اند۰

یونگ ازمشکلاتی که پاکستان درمناطق مرزی با افغانستان دارد، سخن به میان آورد

یونگ ازمشکلاتی که پاکستان درمناطق مرزی با افغانستان دارد، سخن به میان آورد

وزير دفاع آلمان در نظارت سرحدات پيشرفتهايى را ميبيند: "در ساختن ۶ مركز كنترول سرحدى ديد ما واضح است، كه يكى آن ساخته شده و دوى ديگر در حال ساختن ميباشند، به اين منظور كه عرصه ى رفت و آمد بر طالبان تنگ ساخته شود"۰

فرانس يوزيف يونگ با لحن خوشبينانه به گفتارش ادامه داد: "بسيار خوشوقتم، مذاكرات تا جايى پيش رفته اند، كه ناتو به همين زوديها يك دفتر ارتباطى را در اسلام آباد ميگشايد۰ ولى در مورد سرحدات همتاى پاكستانى ام بمن از مشكلات زياد حتى براى ارتش پاكستان ياد كرد، در جاييكه قوا از ۱۰۰۰۰۰ به ۱۳۰۰۰۰ افزايش داده ميشود"۰

وزير دفاع پاكستان در عين حال از مذاكرات رؤساى جمهور افغانستان و پاكستان با همتاى امريكايى شان در واشنگتن حسن استقبال كرد و گفت، او يقين دارد كه رئيس جمهور افغانستان در قبال آمادگى پاكستان در همكارى با روحيه ى خوبى با اوباما صحبت كرده است — درست آنچه كه اما حكومت كابل قبول ندارد۰

تبصره ازنينا ورک هويزر، مترجم : عبدالمجيد ملک

ويراستار: رسول رحيم

آگهی