وزيردفاع آلمان: به مشکل مرزي افغانستان وپاکستان توجه بيشترکنيم | افغانستان | DW | 24.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

وزيردفاع آلمان: به مشکل مرزي افغانستان وپاکستان توجه بيشترکنيم

اندکي پيش از آغاز رخصتي هاي تابستاني پارلمان آلمان، چنانچه انتظار مي رفت، فرانتس يوزيف يونگ وزير دفاع اين کشورتقويۀ سربازان ارتش آلمان در افغانستان را پيشنهاد نموده است.

فرانتس یوزف یونگ وزیردفاع آلمان

فرانتس یوزف یونگ وزیردفاع آلمان

از نظر او تقويۀ واحد آلماني مربوط به سربازان آيساف يک امر ضروري است، تا بتوان با انعطاف پذيري بيشتر در برابر چالش ها واکنش نشان داد:

"من اين کار را در موافقت با توصيۀ نظامي بازرسان عمومي ما انجام مي دهم و مي خواهم بگويم که ما حالا مرزبالايي براي ماموريت ما در افغانستان را از 3500 سربازان کنوني به 4500 سرباز افزايش مي دهيم."

درمورد اين مرز بالا يا شمار جديد سربازان آلماني در افغانستان، پارلمان مرکزي آلمان يا" بوندس تاگ" در فصل خزان راي گيري مي کند. اين تعداد پس از راي گيري در پارلمان، تا پايان سال 2009 اعتبار خواهد داشت.

اکنون در پارلمان يک توافق روي اين موضوع از طرف احزاب در دولت و نيز از طرف بخشي از احزاب مخالف به استثناي"حزب چپ" نمايان است.

یکی ازمسوولیت های آلمان درافغانستان آموزش پلیس ملی این کشوراست

یکی ازمسوولیت های آلمان درافغانستان آموزش پلیس ملی این کشوراست

يونگ وزير دفاع آلمان گفت که ارتش آلمان در افغانستان مي خواهد ميزان آموزش سربازان در محل را سه برابر کند، همراه با فرانسه يک مدرسۀ لوژيستيکي را در کابل اعمار نمايد و جانشين سربازان ِ کشور هاي ديگر شود که در بخش هاي غرب و جنوب کشور جاسازي مي گردند.

يونگ در ادامه گفت که گذشته از آن در افغانستان به سربازان بيشتري ضرورت است تا امنيت براي انتخابات سال 2009 را در آنجا تامين نمايند.

به علاوه آلمان پس از اول ماه جولاي وظيفۀ واحد هاي واکنش سريع آيساف را به عهده مي گيرد که تا هنوز به عهدۀ سربازان ناروي بوده است.

وزير دفاع آلمان در بارۀ وضعيت در مرز ميان افغانستان و پاکستان نيز اظهار نظر کرد، مرز هاي که از طريق آنها روزانه 60000 انسان بدون کنترول از هر دو سوي مرزها عبور مي کنند. اوگفت:"وضعيت امنيتي در مرزها مشکل تر شده است. اين امر به نظر من حمله بر زندان در قندهار را آشکار ساخت.

مناطق مرزی پاکستان پناهگاههای امن برای دهشت افگنان می باشد

مناطق مرزی پاکستان پناهگاههای امن برای دهشت افگنان می باشد

و من به اين نظرم که به اين دليل نيز مهم و ضروري ا ست که ما نيز همچنان توجه خود به مسالۀ مشکل مرزي ميان افغانستان وپاکستان معطوف داريم، زيرا در اين مرز ها ساحۀ عقب نشيني بلافاصلۀ دهشت افگنان قرار دارد و در اينجا نيز تبادلۀ فعاليت هاي دهشت افگني به عمل مي آيند."

از ديد يونگ وزير دفاع آلمان ماموريت مرزي ميان پاکستان و افغانستان بايد به زودي به نتايجي برسد، تا به اين وسيله آلمان سهم خود را در حفظ امنيت مرز ها ادا نمايد. يونگ گفت که منطقۀ عملياتي سربازان آلمان، بدون تغيير شمال افغانستان باقي خواهد ماند.

همزمان با تقويت سربازان آلماني مربوط به نيروهاي آيساف، واحد نظامي براي عمليات عليه ترور"آزادي پايدار"، زير رهبري ايالات متحده امريکا، از 1400 به 800 سرباز کاهش مي يابد. نيروي هوايي آلمان در چهار چوب "آزادي پايدار" با 260 سرباز در شاخ افريقا نيز داخل عمليات است.

آگهی