وزيرخارجه جديد بريتانيا بازهم برتعهدات کشورش درافغانستان تاکيد کرد | مصاحبه ها | DW | 15.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

وزيرخارجه جديد بريتانيا بازهم برتعهدات کشورش درافغانستان تاکيد کرد

ويليام هيگ، طي اولين سفرش به واشنگتن منحيث وزير خارجۀ جديد بريتانيا، ازهمرزمي کشور با ايالات متحده امريکا درجنگ عليه شورشيان درافغانستان اطمينان داد وواشنگتن را «بدون ترديد مهمترين متحد» بريتانيا خواند.

ویلیام هیگ وزیرخارجه جدید بریتانیا ازحزب محافظه کار گفته است جال سربازان بریتانیا درافغانستان می مانند وپیش از رسیدن به هدف این کشور را ترک نمی گویند

ویلیام هیگ وزیرخارجه جدید بریتانیا ازحزب محافظه کار گفته است حال سربازان بریتانیا درافغانستان می مانند وپیش از رسیدن به هدف این کشور را ترک نمی گویند

هيگ بروز جمعه بعد از يک ملاقات با همتاي امريکايي اش، هيلري کلينتن در برابر ژورناليستان گفت: «وسعت دامنۀ همکاري هاي ما بي مثال است.» همچنان هيلاري کلينتون نيز بر اهميت روابط هردو کشور تأکيد کرد. او «هيچ نوع تشويشي» ندارد، که چنين يک ائتلافي که ندرتاً در پارلمان بريتانيا بوجود مي آيد، بتواند به اين همکاري ضرر برساند.

هردو سياستمدار در صحبت هاي شان بيش از همه در مورد موضوعات سياست خارجي مشترک شان تبادل نظر کردند. طي آن هيگ يکبار ديگر اطمينان داد که حکومت جديد بريتانيا، کاملاً موافق تلاش هاي آنکشور در افغانستان مي باشد. هيگ گفت: ختم منازعه و ساختار حکومت باثبات در افغانستان از اولويت هاي سياست خارجي بريتانيا محسوب ميشود. بايد درين موضوع شکيبايي نشان داد، حتي اگر در بريتانيا نزد مردم از محبوبيت آن کاسته هم شود.

همچنان حکومت بريتانيا ميخواهد در کنار ايالات متحد امريکا براي تعزيرات شديدتر عليه ايران، بخاطر برنامۀ اتومي اش، تلاش کند. هيگ گفت که درين مورد توافق نظر وجود دارد که بايد در برابر ايران متحدانه و قدرتمندانه مقابله صورت گيرد. او ميخواهد ازين سياست در اتحاديۀ اروپا نيز جانبداري کند. موضوعات ديگر ملاقات کلينتون و هيگ را معضلۀ شرقميانه و مبارزه با اسلامگرايان افراطي در پاکستان تشکيل ميداد.

بازديد هيگ از واشنگتن، اولين سفر خارجي اش درين سِمت جديد بود - صرف بعد از دو روز درين مقام. حزبش بعد از انتخابات پارلماني حکومت ائتلافي ايرا با ليبرال ديموکرات ها تشکيل داد.

دي پي آ / خالد صديقي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی