وزيرخارجه بريتانيا مي خواهد سربازان کشورش به زودي ممکن از افغانستان خارج شوند | افغانستان | DW | 22.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

وزيرخارجه بريتانيا مي خواهد سربازان کشورش به زودي ممکن از افغانستان خارج شوند

مقامات ارشد بريتانيا به شمول ويليام هيگ وزيرخارجه بريتانيا که به روز شنبه به افغانستان مواصلت کرده اند، هشدار داده اند که بريتانيا به زودي ممکن سربازانش را ازافغانستان خارج مي کند.

ویلیام هیگ وزیرخارجه بریتانیا دراین سفرمی خواهد مطالعه بکند که چسان می توان دراسرع وقت سربازان کشورش را ازافغانستان خارج کرد

ویلیام هیگ وزیرخارجه بریتانیا دراین سفرمی خواهد مطالعه بکند که چسان می توان دراسرع وقت سربازان کشورش را ازافغانستان خارج کرد

ويليام هيگ وزيرخارجه، ليام فاکس وزير دفاع و اندريو ميچل وزيرانکشاف بين المللي بريتانيا مي خواهند دراين نخستين سفرشان به افغانستان پس ازآنکه حکومت جديد دربريتانيا يک ماه پيش قدرت را دردست گرفته است ، با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان مذاکره کنند.

درتبصره اي که درلندن انتشار يافته است، هيگ افغانستان را که درآن 10000 سرباز بريتانيايي عليه شورشگري طالبان مي جنگند، « اولويت بسيار عاجل ما» خوانده است.

فاکس وزير دفاع بريتانيا ضمن مصاحبه اي که با روزنامه «تايمز» پيش ازعزيمت به جانب افغانستان انجام داده است گفته است که اين بازديد ايشان روي تسريع بيرون برآمدن نيروهاي بريتانيايي ازافغانستان متمرکزمي باشد و سربازان بيشتري به افغانستان فرستاده نمي شود.

فاکس گفته است:

«ما ضرورت به پذيرش اين داريم که شمار سربازان ما اکنون درحد آخري رسيده است وما مي خواهيم سربازان به زودي ممکن به (بريتانيا) بيايند. اکنون امنيت ملي درمرکز توجه قراردارد. ما پليس جهاني نيستيم. ما درافغانستان به منظور سياست تعليم وتربيت دريک کشورورشکسته قرن سيزدهمي نيستيم. ما درافغانستان براي آن هستيم که مردم بريتانيا و منافع جهاني ما تهديد نشوند».

دررابطه با اين وعده کرزي که گفته است افغانها خود تا سال 2014 مسووليت امنيتي کشورشان را متقبل مي شوند، فاکس گفته است ديده خواهد شد که آيا مي توان آموزش دادن به نيروهاي امنيتي افغانستان را تسريع کرد.

فاکس گفته است:

«من مي خواهم با کساني که درساحه حضور دارند ، يعني با آموزگاران ما گپ بزنم که آيا جايي براي تسريع آموزش دادن سربازان ، بدون آنکه کيفيت آموزش شان تنزل کند وجود دارد».

اين سخنان صريح فاکس هنگامي بيان شد که وزارت دفاع بريتانيا ازکشته شدن يکي ازسربازان نيروي دريايي سلطنتي بريتانيا تاييد کرد وبدين ترتيب شمار سربازان کشته شده بريتانيايي درافغانستان ازسال 2001 تا حال به 286 نفررسيد.

فاکس همچنان اظهارداشته است که 1778 سربازآن کشورکه درحال حاضر درولايت هلمند قرار دارند، به ولايت همسايه قندهار جايي که نيروهاي بين المللي زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا اميدوار اند جنگ نهايي را براي نابود ساختن طالبان به راه اندازند، اعزام نخواهند شد.

درحال حاضر ايالات متحده امريکا وناتو 130 هزار سرباز درافغانستان دارند. انتظار مي رود درماه آگست اين تعداد به بلندترين شمارش يعني 150 هزار برسد. ناتو به روزجمعه اعلان کرد که 8000 سرباز بريتانيايي اي که درهلمند مي باشند، زيرفرماندهي عملياتي ايالات متحده امريکا قرارمي گيرند.اين بخشي ازتجديد ساختار نيروهاي ناتو درمنطقه ناآرام جنوب افغانستان مي باشد که مقر اصلي نيروهاي طالبان به شمارمي رود.

ويليام هيگ وزيرخارجه بريتانيا پيش ازآنکه به کابل برسد گفته است که ستراتژي جديد جنرال ستنلي مک کريستل فرمانده کل نيروهاي امريکايي وناتو درافغانستان «براي موفقيتش به زمان وحمايت ضرورت دارد». حکومت جديد بريتانيا که در راس آن حزب محافظه کار قرار دارد، گفته است که بودجه نظامي آن کشور را 25% کمتر مي سازد، اما تعهد کرده است که به نيروهاي نظامي آن کشور درافغانستان کمک مي کند.

اهميت افغانستان براي حکومت جديد بريتانيا درآن است که به روزشنبه گذشته حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان نخستين رهبر يک دولت خارجي بود که ديويد کاميرون نخست وزيرمحافظه کار بريتانيا با او مذاکره کرد.

قرار است سه وزيرنامبرده بريتانيا همراه با ديويد بکهام ستاره فوتبال آن کشور که به روز جمعه به هلمند مواصلت کرده است،جهت تقويت روحيه سربازان بريتانيايي با ايشان ديدار کنند

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی