وزيرخارجه آلمان مخالف تعيين زمان دقيق خارج شدن نيروهاي آلماني ازافغانستان است | آلمان و جهان | DW | 23.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

وزيرخارجه آلمان مخالف تعيين زمان دقيق خارج شدن نيروهاي آلماني ازافغانستان است

گيدو وستروله وزيرخارجه جمهوري فدرالي آلمان تقاضا ها براي تعيين يک زمان دقيق جهت بيرون کشيدن نيروهاي آلماني ازافغانستان را رد کرده است.

وستروله تقاضا برای تعیین زمان دقیق برای بیرون شدن نیروهای آلمانی را بیشتر استفاده جویی سیاسی می داند

وستروله تقاضا برای تعیین زمان دقیق برای بیرون شدن نیروهای آلمانی را بیشتر استفاده جویی سیاسی می داند

وزيرخارجه آلمان گفته است که "هيچ سياستمدارگفته نمي تواند که مثلاً به تاريخ سيزدهم ماه دسمبر سال 1013 جنگ برده مي شود وهمه چيز به پايان مي رسد". هرگاه کسي ازجناح مخالف حکومت اين مطلب را بگويد، ازروي واقعيت نيست، بلکه يا موضوع انتخابات آينده ويا نظرپرسي اي مطرح مي باشد. وزيرنامبرده به روزنامه " بيلد" روز يک شنبه گفته است که بدين ترتيب ازتروريستها دعودت مي شود : " دو سه سال ديگرحوصله کنيد، ما گم مي شويم وشما مي توانيد دوباره هربدو بيراهي بکنيد".

وستروله گفته است که به روز پنجشنبه بايد درکنفرانس لندن درمورد افغانستان توافق حاصل گردد که " ما درسال 2010 و2011 پروسه انتقال مسووليتها را به افغانها آغازمي کنيم".

زیگمرگبریل تقاضا کرده است بین سالهای 2013 تا 2015 سربازان آلمانی افغانستان را ترک گویند

زیگمرگبریل تقاضا کرده است بین سالهای 2013 تا 2015 سربازان آلمانی افغانستان را ترک گویند

به عين ترتيب اندرياس شوکنهوف معاون جناح پارلماني اتحاد احزاب مسيحي آلمان (يونيون) دربوندس تاگ يا پارلمان فدرال آلمان اين تقاضاي حزب سوسيال دموکرات آلمان را که بايد توظيف سربازان آلماني درافغانستان دربين سالهاي 2013 و 2015 پايان يابد، با شدت مورد انتقاد قرار داده است. اين سياستمدار آلماني درروزنامه " برلينرتسايتونگ" شماره روزشنبه گفته است که " به طور جدي نمي توان پايان توظيف سربازان را تعيين کرد". او افزوده است:" ما نمي توانيم همين امروز عزيمت آخرين سربازان آلماني را تعيين کنيم".

الريش کيرش رئيس اتحا ديه سربازان آلماني تقاضا کرده است که انگلا مرکل صدراعظم آلمان فدرال بصورت فوري يک ترازنامه ازعمليات نيروهاي ارتش فدرال را درافغانستان ارائه کند. او افزوده است که مرکل دراعلاميه حکومتي اي به روز چهارشنبه با اسناد، ارقام وحقايق درمورد اين عمليات طولاني وسنگدلانه معلومات بدهد. اين مطلب در پيشگزارش در روزنامه " برلينرتسايتونگ " انتشار يافته است که قراراست به روز يکشنبه درآن روزنامه چاپ شود.

الریش کیرش می خواهد صدراعظم آلمان یک گزارش مفصل ومستند ازماموریت نظامی وملکی آلمان درافغانستان بدهد

الریش کیرش می خواهد صدراعظم آلمان یک گزارش مفصل ومستند ازماموریت نظامی وملکی آلمان درافغانستان بدهد

کيرش، تقاضا کرده است که صدراعظم آلمان" بايد براي مردم صريجاً درمورد نتايج عمليات نيروهاي نظامي وملکي که درافغانستان اند معلومات بدهد". ازجمله او تقاضا کرده است تا درمورد آموزش دادن به پليسها ، بازسازي ملکي، دستگاه عدلي و اداري معلومات داده شود. به نظررئيس اتحاديه سربازان آلمان پس ازچنين گزارشي است که مي توان درمورد اينکه درآينده چه بايد کرد نتيجه گرفت .الريش کيرش گفته است که درولايت قندز جايي که ساحه عمليات اصلي ارتش فدرال آلمان است " ما به نيروهاي پياده بيشتر ضرورت داريم".

به روز جمعه زيگمر گبريل رئيس حزب سوسيال دموکرات آلمان تقاضا کرده بود تا پايان ماموريت سربازان آلماني درافغانستان معلوم گردد. او گفته بود ما " يک فاصله زماني بين 2013 تا 2015 را پيشنهاد مي کنيم ".

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی