وزيرخارجه آلمان ازطرح ادغام طالبان به جامعه افغانستان سخن گفته است | آلمان و جهان | DW | 24.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

وزيرخارجه آلمان ازطرح ادغام طالبان به جامعه افغانستان سخن گفته است

گيدو وستروله،وزيرامورخارجه آلمان برنامه يى را براي خروج طالبان از شورشگري و ادغام شان به جامعه افغانستان در نظر گرفته است.

گیدو وستروله ، وزیرامورخارجه آلمان

گیدو وستروله ، وزیرامورخارجه آلمان

وزير امورخارجه آلمان خاطر نشان ساخت، هستند طالباني كه نه بخاطر شورشگرى وياغي گري، بلكه بنا بر ملحوظات اقتصادى به طالبان تروريست پيوسته اند. به گفته ي وزيرخارجه آلمان، اينها اشخاصى اند، كه بايد برايشان و براى خانواده هايشان يك تهداب اقتصادى و يك دورنماى اميد بخش حياتى فراهم شود. وزير خارجه و معاون نخست وزير آلمان، كه از كشورش در كنفرانس لندن نمايندگى مي كند، پيش ازاين تعيين تاريخ خروج نيروهاي بين المللي را اشتباه دانسته آن را رد کرده است.

وزيرخارجه آلمان گفته است که "هيچ سياستمدارگفته نمي تواند که مثلاً به تاريخ سيزدهم ماه دسامبر سال 1013 جنگ موفق مي شود وهمه چيز به پايان مي رسد". هرگاه کسي ازجناح مخالف حکومت اين مطلب را بگويد، ازروي واقعيت نيست، بلکه يا موضوع انتخابات آينده ويا نظرپرسي اي مطرح مي باشد. وستروله به روزنامه " بيلد" گفته است که بدين ترتيب ازتروريستها دعودت مي شود : " دو سه سال ديگرحوصله کنيد، ما گم مي شويم وشما مي توانيد دوباره هربدو بيراهي بکنيد".

وستروله همچنان گفته است اين موضوع را در كنفرانس افغانستان در لندن، كه پنجشنبه آينده برگزار مي گردد، مطرح مي سازد او افزود: به همين خاطر آلمان دراين ارتباط سرمايه گذاري بيشتري را درنظرگرفته است. اما وستروله گفته است که به روز پنجشنبه بايد درکنفرانس لندن درمورد افغانستان توافق حاصل گردد که " ما درسال 2010 و2011 پروسه انتقال مسووليتها را به افغانها آغازمي کنيم".

همزمان رادوسلاو سيكورسكى وزير خارجه پولند با لحن واضحى از برلين تقاضا كرده است، با پيروى از پولند، سربازان خود را در افغانستان افزايش دهد.

درعين حال، دکتررنگين دادفراسپنتا، ديپلمات ارشد در کنفرانس لندن درگفتگويي ويژه يي با دويچه له طالبان را به دسته هاي مختلف بخش بندي کرده گفت: "ما معتقد هستيم كه عده زيادى از افراد عادى كه امروز سلاح به دست گرفتند، بخشى از القاعده نيستند، بلكه به دلايل گوناگونى در افغانستان اسلحه به دست گرفتند."

سپنتا درباره ي چگونگي ادغام شورشيان که سلاح شان را به زمين مي گذارند گفت

اين وظيفه افغانستان است كه با اتخاذ تدابير مشخص مانند كاريابى، آموزشهاي مسلكي مانند كمك براى ايجاد يك زندگى صلح آميز و خيلى مشوقهاى ديگر سعى بكند كه اين افراد را به زندگى عادى ملكى برگرداند. در مورد حلقات وسطى، مسئله آشتى مجدد مطرح است.

ازسويي هم کارل تيودورسوگوتنبرگ، وزيردفاع آلمان، ازتغييرات دراستراتيژي نيروهاي آلماني درافغانستان سخن گفته است. گوتنبرگ گفته است: "ما مي خواهيم درساحه حضورنظامي خود را توسعه بدهيم که با افزايش سربازان، آموزش نيروهاي امنيتي وحفظ جان مردم افغانستان مدنظرمي باشد."

اين درحالي است که برخي ازاحزاب سياسي آلمان دربرابرافزايش نيروهاي نظامي اين کشوردرافغانستان مخالفت کرده اند.

رسانه ها/یاسر

ویراستار: انتظاری

آگهی