وزنه بیشتر کشورهای نوخاسته در صندوق بین المللی پول | آلمان و جهان | DW | 09.10.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

وزنه بیشتر کشورهای نوخاسته در صندوق بین المللی پول

در همایش سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در توکیو که از تاریخ 9 تا 14 اکتوبر برگزار می شود، بیشتر از هر وقت دیگر مسایل جدید در مورد تصمیم گیری وجود دارند.

خانم کریستینا لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول در این ارتباط به تصمیم گیرندگان سیاسی خاطر نشان نمود تا در زمینه دست به عمل بزنند. زیرا بحران قرضداری تا هنوز رفع نشده است و خطر آن وجود دارد که اقتصاد را به صورت دوامدار تضعیف کند.

لاگارد گفته است: «سیاستگذاران اقتصادی جهان در نشست سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در توکیو شرکت می کنند. این زمان مطلوبی است تا معین گردد که اقتصاد جهانی در چه موقعیتی قرار دارد و از آنهم مهمتر (فرصت مطلوب برای آن است تا دانسته شود) نظر ما در مورد آنچه باید کرد چگونه است».

او همچنان افزوده است: «اقتصاد جهانی هنوز با عدم اطمینان درگیر است و هنوز از جایی که باید در آن قرار داشته باشد، دور است. این اوضاع را می توان با یک تصویر قطعه قطعه معمایی (پازل) مقایسه کرد. برخی قطعات تصویر در جاهای شان قرار گرفته اند، اما تصویر مجموعی هنوز تکمیل نشده است».

برای رییس صندوق بین المللی پول، اروپا مرکز این بحران است و مرکز این بحران می ماند. آهنگ آهسته اصلاحات در اروپا نیز دلیلی است که صندوق بین المللی پول در توکیو می خواهد بار دیگر دیدگاه اش را از اقتصاد جهانی تصحیح کند. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی را برای سال 2012 میلادی حدود 2.5 درصد و برای سال 2013 میلادی در حد 3.9 درصد پایین تخمین می کند. در گزارشی که به تاریخ نهم اکتوبر در توکیو ارایه خواهد شد، به گفته لاگارد این ارقام کمتر خواهد گردید. در عین زمان او از چاره جویی های جدیدی سخن به میان آورد که باید در توکیو مورد بحث قرار گیرند.

سهم ده کشور اصلی قبل و بعد از انجام اصلاحات

سهم ده کشور اصلی قبل و بعد از انجام اصلاحات

لاگارد گفت: «این بنا بر عدم تساوی توسعه اقتصادی در کشورهای عضو یورو، بهبود اقتصادی بسیار ابتدایی در ایالات متحده امریکا، کندی رشد در کشورهای نوخاسته صنعتی و نگرانی ها در کشورهای رو به توسعه به دلیل انفجار قیمت مواد اولیه حیاتی و سرانجام تشویش و نگرانی فزاینده در مورد خاورمیانه می باشد».

در عین زمان لاگارد از تدابیر بانک های مرکزی، به ویژه در اروپا، ایالات متحده امریکا و جاپان ستایش کرد که می خواهند داد و ستد ضعیف را با اقدام های مالی در جهت بهبود یافتن کمک نمایند. آنها با این اقدام های شان نقش مهمی در جلوگیری از رکود اقتصادی بزرگ بازی کرده اند. اکنون قبل از همه وقت آن است که سیاست به بیکاری بلند و مقروض بودن متنابه بودجه بپردازد و به ترمیم سکتور مالی ادامه بدهد.

صندوق بین المللی پول می خواهد خودش در توکیو برای وظایف جدید بهتر آماده گردد. این کار باید از طریق بهبود بخشیدن به ابزارهای تحلیلی، یک سیستم بهتر اخطار مقدم، یک شبکه امنیتی بهتر در بازارهای مالی و همچنان ایجاد اصلاحات در نهادهای صندوق بین المللی پول صورت گیرد. سرانجام در توکیو آنچه که دو سال پیش در کنفرانس گروه 20 (جی 20) فیصله شده بود، جنبه اجرایی بگیرد. در این جا ترتیباب جدید در قسمت رای دهی به سود کشورهای نوخاسته صنعتی مطرح می باشند.

لاگارد می گوید: «خوب این به آن معنا است که میزان سهم کشورهای پویا، نوخاسته و رو به توسعه تا شش درصد دیگر افزایش یابد. به این معنا که کشورهای "بریک"(برازیل، هندوستان، روسیه و چین) جزو ده عضو ارشد باشند. فکر می کنم ما به این کار نزدیک می شویم و من هیچ تلاشی را فروگذار نمی کنم تا اطمینان بدهم که اعضا به وعده های شان وفا بکنند».

تخصیصیه سهام کشورهای نوخاسته صنعتی و کشورهای رو به توسعه شش درصد بیشتر گردیده و قریب به 45 درصد بالا می رود. سهم چین دو چند می گردد و برای نخستین بار برازیل و هندوستان در جمله ده عضو ارشد قرار می گیرند.

رولف وینکل/ رسول رحیم

ویراستار : عارف فرهمند

DW.COM

آگهی