وزارت ماليه پول مشترکین کابل بانک را تضمين کرد | افغانستان | DW | 02.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

وزارت ماليه پول مشترکین کابل بانک را تضمين کرد

هرچند بانک مرکزي روز گذشته ادعاي "ورشکستي" کابل بانک را رد کرد، اما حمايت بانک مرکزي از اين بانک خصوصي نتوانست نگرانی مشترکین این بانک را رفع کند.

مشترکین کابل بانک روز پنج شنبه هم پیش روی این بانک صف کشیدند تا پول های خود را پس بگیرند

مشترکین کابل بانک روز پنج شنبه هم پیش روی این بانک صف کشیدند تا پول های خود را پس بگیرند

روز پنج شنبه نيز صدها تن از مشترکين کابل بانک پيش روي دفترهاي اين بانک صف کشيدند تا پولهاي خود را از حساب بانکي خود بگيرند.

روزنامههاي امريکايي گزارش داده بودند که در پي "ورشکستگي" کابل بانک، بانک مرکزي افغانستان اين بانک را در کنترول خود در آورده است. اما مقامهاي بانک مرکزي اين گزارشها را رد کردند.

برخی مشترکین کابل بانک ميگويند تصميم گرفته اند تا تمام پولهاي شان را از کابل بانک بگيرند، ولي دفتر کابل بانک تا ساعت 10 بجه قبل از ظهر روز پنجشنبه اسکناس دالر نداشتند. به جز دفتر مرکزي کابل بانک، دفترهاي شهري اين بانک به مشترکين خود دالر نميدادند

سمير يک تن از مشترکين کابل بانک ميگويد:"بسيار وضعيت غير کنترول بود. فکر ميکردي که کل (مردم) کابل آمده در (دفتر) مرکزي (کابل بانک). اصلا در اينجا هم در برخي غرفهها کارکنان شان وجود نداشتند".

کابل بانک يکي از بانکهاي خصوصي موفق در بازاريابي بود و مشترکين زيادي پيدا کرده بود.

غزال ديگر مشترک کابل بانک روز پنج شنبه چند ساعتي انتظار کشيد، اما نتوانست پول پسانداز خود را از بانک پس بگيرد. او ميگويد: "يک دوره پيش تقسيم کردند باز پيسه شان خلاص شد".

روز گذشته بانک مرکزي گفت از کابل بانک حمايت ميکند و دو تن از مقامهاي هيات رهبري اين بانک براساس طرزالعمل جديد استعفا داده اند. اما اين حمايت نتوانست مشترکين کابل بانک را مطمين سازد.

ذبيح الله که در کابل بانک حساب بانکي دارد، ميگويد: "اگر ده هزار دالر کار داشته باشي، برايت ميگويند چهار هزار دالر داريم. مشکل اين است که ميگويند در بين شرکا اختلاس صورت گرفته و ميخواهند فرار کنند".

"پولها تضمین است"

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان پول های مردم در کابل بانک را تضمین کرد

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان پول های مردم در کابل بانک را تضمین کرد

در حال حاضر معاش 250 هزار کارمند دولت در سراسر افغانستان از طريق کابل بانک توزيع ميشود. وزارت ماليه افغانستان ميگويد هم اکنون 100 ميليون دالر معاش کارمندان دولتي به کابل بانک انتقال داده شده است.

حضرت عمر زاخيلوال، وزير ماليه، روز پنجشنبه در يک کنفرانس خبري به مردم اطمينان داد که پولهاي شان مصوون است: "به عنوان وزير ماليه کشور پول تان را تضمين ميکنم، حتا از يک يک افغاني، از يک يک دالر منحيث وزير ماليه، پول شما تضمين است".

نبود ضمانت بانکي

مهمترين نگراني در مورد بانکهاي خصوصي اين است که ضمانت بانکي ندارند و بانک مرکزي اين بانکها را ضمانت نميکند.

سيف الدين سيحون، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل ميگويد در کشورهاي ديگر بانکهاي خصوصي توسط بانک مرکزي ضمانت ميشوند که در افغانستان چنين نيست.

سيحون ميافزايد: "بانک مرکزي به عنوان ضمانت کننده اين داراييها نيست. تنها و تنها خود بانک تضمين کننده است که ميتواند با کارکردهاي درست بانکي اين اعتبار را ايجاد کند که مردم به بانک اعتماد کنند".

با وجود اين، سيحون معتقد است که کابل بانک آن گونه که رسانهها بزرگ جلوه ميدهند با مشکل مالي دچار نيست و به جز تغيير در رهبري اين بانک، ساير فعاليتهاي آن به صورت عادي به پيش ميرود.

عبدالقدير فطرت، رييس بانک مرکزي گفت کابل بانک مشکل پولي ندارد. او گفت روزنامههاي امريکايي گزارشها در مورد کابل بانک را "غيرمسوولانه" نشر کردند.

آگهی