وزارت داخله آلمان: اخراج به سوریه به زودی صورت نمی‌گیرد | مهاجرت به اروپا | DW | 29.11.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

وزارت داخله آلمان: اخراج به سوریه به زودی صورت نمی‌گیرد

وزارت داخله آلمان، با درنظرداشت اقدام وزیران داخله ایالتی، تأکید کرد که اخراج پناهجویان سوریایی به زودی صورت نمی گیرد. به قول این وزارت در حال حاضر بحث بر سر مدت تمدید "توقف اخراج" پناهجویان سوریایی از آلمان است.

یک سخنگوی وزارت داخله آلمان روز چهارشنبه (۲۹ نوامبر ۲۰۱۷) در برلین گفت که در وضعیت موجود هیچ کسی، به خصوص وزیر داخله آلمان فدرال نیز، نمی‌خواهد پناهجویان سوریایی به وطن شان بازگردانده شوند. به قول وی هیچ کسی به این نظر نیست که وضعیت امنیتی سوریه برای اخراج پناهجویان سوریایی به کشور شان مساعد باشد. این سخنگو افزود که در بحث ها مسأله بر سر بازگرداندن پناهجویان در آینده بسیار نزدیک نیست، بلکه اولتر از همه باید اوضاع در آن کشور باید از نو ارزیابی شود و روی این مسأله فکر شود که توقف اخراج سوریایی ها به کشور شان برای یک سال و یا برای شش ماه تمدید شود. این تصمیم در دست ایالت های آلمان است، که در مورد آن در کنفرانس وزیران داخله ایالتی در هفته آینده در شهر لایپزیک بحث و مشورت صورت می‌گیرد.

آنعده از وزیران داخله ایالتی که از احزاب دموکرات مسیحی وسوسیال مسیحی اند، می‌خواهند در آینده، همانند پناهجویان رد شده افغان، سوریایی های که مرتکب جرم می شوند نیز به وطن شان بازگردانده شوند. وزارت داخله ایالت زاکسن، که اکنون ریاست دوره یی کنفرانس وزیران داخله ایالتی را در دست دارد، اعلام کرد که درخواست ایالت های زاکسن و بایرن مبنی بر یک ارزیابی تازه وضعیت امنیتی در سوریه، در این کنفرانس به بحث گرفته می شود.
ایالت زاکسن در یک درخواست دومی و جداگانه توقف اخراج پناهجویان سوریایی را تا پایان جون ۲۰۱۸ تقاضا کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است که در حال حاضر تغییری در اوضاع سوریه دیده نمی شود و منازعه در آن کشور درگیر جنگ داخلی پایان نیافته است. به قول این وزارت "تا رسیدن به صلح در سوریه و از بین رفتن اختلافات در آن کشور، راه درازی در پیش است".

مطالب مرتبط

آگهی