وزارتهاي دفاع و داخله آماده اند در سال 2014 مسووليتها را به عهده گيرند | افغانستان | DW | 22.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

وزارتهاي دفاع و داخله آماده اند در سال 2014 مسووليتها را به عهده گيرند

وزارتهاي دفاع و داخله افغانستان ميگويند سال 2014 "زمان مناسب" براي انتقال مسووليتهاي امنيتي به نيروهاي افغانستان است.

default

سربازان افغان

در کنفرانس کابل براساس پيشنهاد حامد کرزي توافق شد که در سال 2014 افغانستان مسووليتهاي امنيتي را به عهده بگيرد.

مقامهاي امنيتي ميگويند تلاشهاي همزمان براي تقويت اردو و پوليس ملي افغانستان، اين نيروها را قادر ميسازد تا مسووليت تامين امنيت را به عهده گيرند.

منير منگل، معين امنيتي وزارت داخله ميگويد تا پايان امسال شمار پوليس به 122 هزار تن خواهد رسيد و براساس پلان افزايش پوليس، شمار اين سربازان تا آخر سال 1389 به 134 سرباز افزايش خواهد يافت.

منگل گفت نيروهاي افغان به يکبارگي نميتوانند مسووليت تامين امنيت تمام افغانستان را به عهده گيرند، بلکه مسووليت انتقال امنيت به صورت تدريجي آغاز خواهد شد.

معين امنيتي وزارت داخله افزود:"سال به سال توانمنديهاي ما انکشاف ميکند و ما تا وقتي که مسووليت تامين امنيت را به عهده ميگيريم، توانمنديهاي خوبي به خاطر تامين امنيت خواهيم داشت. ما نميتوانيم در يک وقت مسووليت همه ساحات افغانستان را بگيريم. اين به صورت تدريجي در ولايات مختلف آغاز خواهد شد".

تا آخر سال جاری شمار سربازان پولیس به 122 هزار می رسد

"تا آخر سال جاری شمار سربازان پولیس به 122 هزار می رسد"

همچنان وزارت دفاع افغانستان گفته است در صورتي که روند تقويت اردوي ملي افغانستان ادامه يابد و تحولات غيرمنتظرهاي رخ ندهد، اردوي ملي قادر خواهد شد که مسووليت انتقال امنيت را در سال 2014 به عهده گيرد.

فرصت کم

روز چهارشنبه ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا گفت بيرون کردن نيروهاي کشور از افغانستان را در سال 2011 آغاز خواهد کرد.

هيلاري کلينتون، وزير خارجه امريکا نيز در کنفرانس کابل گفت که روند بيرون شدن نيروهاي امريکايي از افغانستان در سال 2011 آغاز ميشود. به همين دليل، نيروهاي افغانستان بايد در مدت زماني باقي مانده، از نظر تجهيزات و کميت تقويت گردند. مدت زماني باقي مانده تا سال 2014، براي افغانستان فرصت کوتاه اما مهم پنداشته ميشود.

فساد

با وجود آن که وزارت داخله از آمادگيهاي پوليس براي به عهده گيري مسووليتها سخن ميگويد، گزارشها حاکي است که فساد، يکي از مشکلات دستگاه پوليس است.

اجمل عالمزي، خبرنگار در کابل، به اين نظر است که پوليس به آموزشهاي بيشتري نياز دارد و ظرفيت اين نيروها در ولايات ناامن به مراتب ضعيفتر از آن است که تصور ميشود.

عالمزي ميگويد: "اينها (پوليس) خود شان در اختطاف و قاچاق و برخي مسايل ديگر دست دارند. مردم از پوليس ناراض هستند و پوليس نميترسد و برعکس مردم از اردو خوش هستند و دشمن هم از اردو ميترسد. اين مساله به تعليم و تربيه تعلق دارد، چيزي که در پوليس بسيار کم ميبينم".

ولي آقاي منگل تاکيد ميکند که همزمان با افزايش شمار سربازان پوليس، افزايش فعاليتهاي بازسازي و حکومتداري بهتر، در تامين کمک ميکند:"مطابق پلاني که چهار تا پنج سال را در بر خواهد گرفت، قوتهاي امنيتي افغانستان اين قابليت را پيدا خواهند که مسووليت امنيت را به عهده بگيرند و در جايي که بازسازي و حکومتداري خوب باشد در آنجا امنيت هم خود به خود تامين شده ميتواند".

همچنان شليک سربازان افغان به نيروهاي بينالمللي، نگرانيها در مورد نفوذ طالبان در ميان نيروهاي امنيتي را برانگيخته است.

حسين سيرت، کابل

ويراستار: عارف فرهمند

آگهی