ورزش کرکت در کندز خوب رشد کرده است | گزارش های بازسازی | DW | 21.09.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

گزارش های بازسازی

ورزش کرکت در کندز خوب رشد کرده است

بازیکنان کرکت با شور و اشتیاق زیادی در شهر کندز به بازی این ورزش می پردازند. آنها درچمن سپین زر که یک پارک تفریحی قدیمی این شهر است، بازی می کنند.

بازی کرکت درسالهای اخیراز در خشش نسبتاً خوبی در بعضی از نقاط افغانستان برخورداربوده است

بازی کرکت درسالهای اخیراز در خشش نسبتاً خوبی در بعضی از نقاط افغانستان برخورداربوده است

بازی کرکت برای باشندگان کندزتازگی دارد، باوجود آن علاقمندی زیادی میان جوانان برای این ورزش به وجود آمده است. به قول دکترفرید، مسوول بورد کرکت در ولایات شمال، در حال حاضر حدود پنجاه تیم کرکت در ولایت کندز فعال اند که شمار آنها و هواداران شان رو به افزون اشت. آقای فرید می گوید:

"فعلاً درهرمکتب، درهر لیسه وابتداییه یک تیم کرکت وجود دارد. همکاری مدیران مکاتب و آموزگاران نیزدرین زمینه خیلی خوب وصمیمانه است. به علاوه یک تیم کرکت برای ناشنوایان نیزساخته ایم که حالا آنان قادربه انجام مسابقات ورزشی می باشند."
 
بازی کرکت درسالهای اخیراز در خشش نسبتاً خوبی  در بعضی از نقاط افغانستان برخورداربوده است که این امرنشان دهنده رشد قابل ملاحظه این ورزش دربین جوانان می باشد. به گفته آقای فرید ولایت کندز نیز در ورزش کرکت افغا نستان نقش با اهمیت داشته است. او می افزاید:

"اولین مسابقات کرکت درسطح زون شمال درولایت کندزانجام شد. کرکت کندز در سطح ولایت های شمال در درجه اول قراردارد. فعلاً هشت ولایت درشمال افغانستان شامل بورد کرکت است که کندزمرکزآن می باشد و دو تن ازبازی کنان ما میرویس اشرف و جاوید احمدی عضویت تیم ملی کرکت افغا نستان را دارا اند و شرف الدین هفده ساله نیز به تازگی به عضویت تیم ملی پذیرفته شده که قراراست درمسابقات جام جهانی کرکت نیزشرکت کند."

به گفته مسوول بورد کرکت در ولایات شمال، بورد کرکت افغا نستان سال گذشته پنجاه هزاردالردراختیار  قرارداد که  به آن وسیله یک میدان معیاری کرکت درچمن سپین زرساخته شده است و نیز یک اکادمی در دانشگاه کندز وجود دارد که دفترمرسی کور پس آنرا ساخته است.
 
یک تعداد ازجوانان ولایت کندز که به بازی کرکت علاقه دارند،  نیز از رشد زود هنگام این ورزش درولایت خویش سخن می گویند. سمیع الله صیمیمی یک تن ازاین جوانان معتقد است که بازی کنان کرکت به آموزش های معیاری ترنیازدارند. او می گوید:

"به نظرمن باید آموزش های بیشتر درداخل افغانستان به بازی کنان کرکت ارایه شود. درگذشته بیشتراین آموزش ها دربیرون کشورداده می شده است."
 
رییس بورد کرکت درولایت های شمال می گوید، در این روزها کارساخت وسازاستدیوم های ورزشی کرکت درولایت های مزارشریف، سمنگان، بغلان، تخار و کندزنیزجریان دارد که به این وسیله زمینه های بهتربازی کرکت برای جوانان ولایت های مذکور فراهم خواهد شد واین امرنقش با اهمیتی را دررشد وشگوفا ترشدن بیشتراین بازی درولایت های شمال ایفا خواهد کرد.

محمد صابریوسفی، کندز
ویراستار: مبلغ

 

 

آگهی