1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

وحدت مجدد آلمان

مطالب

آلمان به مدت ۴۰ سال به کشورهای «جمهوری فدرال آلمان» در غرب و «جمهوری دموکراتیک آلمان» در شرق تقسیم شده بود. این تجزیه در سوم اکتوبر ۱۹۹۰ به پایان رسید و آلمان شرقی و غربی سابق دوباره متحد شدند.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها