واکنش ولحن تند مشرف دربرابرامريکا درکراچي | آلمان و جهان | DW | 08.08.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

واکنش ولحن تند مشرف دربرابرامريکا درکراچي

پرويزمشرف رييس جمهورپاکستان، امريکا را درمورد حمله اي احتمالي آن کشوربه قلمروپاکستان هشدارداده با لحن تند مورد انتقاد قرارداد.

اوباما به اين باوراست که ؛لانه اي دهشت افگنان درپاکستان است .

"اوباما" به اين باوراست که ؛لانه اي دهشت افگنان درپاکستان است .

اين درحاليست که تنشهاي لفظي درهفته هاي اخيرميان پاکستان وبرخي ازمحافل سياسي امريکا افزايش يافته است. امريکا پاکستان را متهم نموده است که درامرمبارزه با دهشت افگني جدي نيست.

جنرال مشرف درديداربا سناتور "ريچارد دوربين" درکراچي ازاظهارات مقامات امريکايي درمورد حمله براين کشورانتقاد نمود. مشرف ادعاي امريکا درمورد حضورافراد بلند پايه اي القاعده درخاک اين کشوروتهديد حمله نظامي براي پي گيري آنها توسط مقامات امريکايي را، اظهارات يک جانبه خوانده گفت: اين اظهارات دليل وانگيزه براي افزايش ناامني درپاکستان شده باعث تحريک تندروان اسلامي دراين کشورمي گردد.

چندي پيش سناتور باراک اوباما نامزد انتخابات رياست جمهورامريکا درصحبتي درشيکاگوازنحوه برخورد جورج دبليوبوش درقبال پاکستان انتقادنموده گفته بود ؛ اگراودرانتخابات برنده شود به ارتش اين کشورفرمان خواهد داد که براي مبارزه با دهشت افگنان که درپاکستان پناه گزيده اند، دست به حمله نظامي درخاک پاکستان بزند.

اين اظهارات اوباما باواکنش شوکت عزيزنخست وزير وخورشيد احمد قصوري مواجه گرديد.

اوباما به اين باوراست که ؛لانه اي دهشت افگنان درپاکستان است بنابراين اگرپاکستان هم راضي نباشد امريکا بايد درمقابل دهشت افگنان درخاک آن کشوراقدام نظامي نمايد.

ازسويي پرويزمشرف نيز پس ازديداربا ريچارد دوربين سناتور امريکايي درکراچي گفته است؛ اين گونه اظهارات واين گونه اين اقدامات نه به سود پاکستان است ونه به سود امريکا.

پاکستان هم بخاطرنشان دادن جدييتش درامرمبارزه با هراس افگني روزگذشته دست به حمله اي هوايي درمناطق سرحدي زده تا ازا دعايش مبني برمبارزه کردن با دهشت افگنان دفاع نموده باشد.