واکنش مختلف سياست مداران آلماني در قبال پذيرش زندانيان گوانتانامو | آلمان و جهان | DW | 22.01.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

واکنش مختلف سياست مداران آلماني در قبال پذيرش زندانيان گوانتانامو

از يک تصميم قطعي براي پذيرش زندانيان گوانتانامو در آلمان تا هنوز نمي توان سخن گفت.

زندان گوانتانامو در کوبا

زندان گوانتانامو در کوبا

اولريش ويلهيلم سخنگويي حکومت مي گويد که انگيلا مرکل صدر اعظم آلمان در قدم اول مي خواهد به ديدگاه هاي باراک اوباما، رييس جمهور جديد ايالات متحده امريکا گوش فرا دهد. او افزود:

"اينکه آيا به اقدام در اين زمينه در سطح اروپايي يا ملي ضرورت شود، ما مي خواهيم آن را وابسته به اين سازيم که نظريات ايالات متحده امريکا در اين باره چگونه خواهد بود. ما بعد در اين باره سخن مي گوييم. صدراعظم آلمان واضح ساخته است که او بعد از آن، در صورتي که موضوع مطرح گردد، با همکار امريکايي اش، رييس جمهور اوباما صحبت خواهد کرد ."

در هفته هاي اخير وزير داخلۀ آلمان ولفگنگ شويبله مخالفتش را جهت پذيرش زندانيان گوانتانامو در آلمان ابراز داشت. بر عکس فرانک شتاين ماير وزير خارجۀ آلمان اشاره کرده است که او مي تواند تصور کند که امکان پذيرش آن زندانيان در آلمان وجود دارد. شتاين مايرگفته است که او مطمئن است که دولت هاي جامعۀ بين المللي، حکومت جديد ايالات متحده امريکا را در مورد گوانتانامو "تنها نخواهد گذاشت". اشتيفان بريدول سخنگويي وزرات خارجه علاوه کرد که از ديد شتاين ماير، اين يک مسالۀ اعتماد است:

شويبله وزير داخلۀ آلمان مخالفتش را جهت پذيرش زندانيان گوانتانامو در آلمان ابراز داشت

شويبله وزير داخلۀ آلمان مخالفتش را جهت پذيرش زندانيان گوانتانامو در آلمان ابراز داشت

"و از آن نتيجه گيري مي شود که بسته شده ممکن زندان گوانتانامو نبايد در آخر به اين دليل به شکست مواجه شود که امکان پذيرش براي آن زندانيان پيدا نشود که در ايالات متحده امريکا مورد محاکمه قرار نمي گيرند، نمي خواهند به کشور هاي شان برگردند و نمي خواهند در ايالات متحده امريکا بمانند."

سياست مد اران اپوزيسيون در اين باره در برابر پرسش هاي دويچه ويله با ديدگاه هاي گوناگون اظهار نظر مي کنند. هنس- کريستيان اشتروبيله، سياست مدار جزب سبز ها از حکومت آلمان تقاضا مي نمايد که زندانيان گوانتانامو را در آلمان بپذيرد. به اين ترتيب از نظر او به اوباما ر ييس جمهور جديد کمک مي شود، و اما قبل از همه به زندانيان بيگناه. او افزود:

"اگر در هاي زندان گوانتانامو باز گردند، بعد مي توان به يک راه حل بسيار فوري دست يافت. و بعد مي تواند اين مايه ننگ ِ تخطي ها از حقوق بشر که تاهنوز اتفاق مي افتد، برطرف گردد."

گريگور گيزي، رهبر جناج حزب "چپ ها" در پارلمان آلمان زندانيان گوانتانامو را "در قدم اول يک مسالۀ مربوط به ايالات متحده امريکا" تلقي مي کند که آن کشور بايد آن ها را نيز بپذيرد. او مي افزايد:

"اگر امريکايي ها چنين نکنند، سپس بايد اتحاديه اروپا، بعد آلمان در آن باره فکر کنند. زيرا ما نمي توانيم گوانتانامو را به حال خود رها کنيم. ما همواره تقاضا نموده ايم که اين زندان بايد از ميان برود. و در صورت امکان ما بايد سهم مان را ادا کنيم. اما من در قدم اول، ايالات متحده امريکا را مسوول امر مي دانم."

اما شتاين ماير وزير خارجۀ آلمان، پذیرش زندانیان را در آلمان ممکن می داند

اما شتاين ماير وزير خارجۀ آلمان، پذیرش زندانیان را در آلمان ممکن می داند

اما گيدوويسترويله، رهبر و رييس جناح حزب ليبرال در پارلمان آلمان مخالفت شديد خود را در مورد پذيرش زنداينان در آلمان ابراز کرد:

"من اين را امري خوبي نمي يابم که ما حالا پيشنهاد پذيرش زندانيان را نماييم وبه اين وسيله ايالات متحده امر يکا را در رابطه با پيامد هاي سياست خود آنها از بار مسووليت رها کنيم. امريکا اين زندان را باز کرده است و آن را حالا مي بندد و در مورد زندانياني که بيگناه بود ه اند، امريکا از نظر حقوقي و انساني مسوول است."

و يسترويله در مساله گوانتانامو با شويبله وز ير داخله آلمان هم نظر است.

مطالب مرتبط

آگهی