واکنش شدید داکتران بدون مرزدربرابراعلامیه ناتو | افغانستان | DW | 17.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

واکنش شدید داکتران بدون مرزدربرابراعلامیه ناتو

سازمان بشر دوستانه بين المللي موسوم به " داکتران بدون مرز" اين اظهارات دبيرکل ناتو را با شدت رد کرده است که مطابق به آن سازمان هاي غيردولتي بايد جزء ملايم يا جزء غيرمسلح ستراتژي نظامي را بسازند.

default

سازمان نامبرده گفته است که " داکتران بدون مرز" درمناطق جنگي هرگز بخشي ازيک ستراتژي نظامي نبوده و يا کارمشترک با ستراتژي نظامي نداشته است. استقلال و بي طرفي کامل ما، دسترسي به مردم را جهت عرضه خدمات عاجل طبي ضروري فراهم ساخته است.

سازمان داکتران بدون مرز علاوه کرده است: اظهاراتي مانند اين که خدمات طبي بحيث بخشي از يک ستراتژي نظامي شناخته شود خطرات مضاعفي را براي بيماران وهمکاران ما به وجود مي آورد.

سازمان داکتران بدون مرز، پس ازآنکه درسال 2009 خشونت ها درافغانستان کسب وخامت کرد به افغانستان برگشت تا به مردم درمناطق جنگي امکان دسترسي مستقيم به خدمات صحي را فراهم سازد. سازمان داکتران بدون مرز ازهمه جناح هاي جنگي درافغانستان به شمول نيروهاي امنيتي بين المللي و گروه هاي مخالف حکومت تقاضا کرد تا سلاح هاي شان را ازشفاخانه هايي درکابل ولشکرگاه که داکتران بدون مرز درآنجا کارمي کنند دور نگهدارند.

فقط بدين ترتيب است مردمي که به کمک هاي طبي ضرورت دارند کاملاً احساس امنيت کرده وبه يک شفاخانه يا يک محل رجوع مي کنند که غيرنظامي بوده وازطرف هيچ جناحي مورد حمله قرار نمي گيرند.

اين پيشنهاد اندرس فو راسموسن، دبيرکل پيمان اتلانتيک شمالي، يا ناتو که تقاضا مي کند همه سازمان هاي غيرنظامي مانند داکتران بدون مرز با نيروهاي مسلح ناتو همکاري کنند ويا همچون جز ملايم يا غيرمسلح آن اجراي خدمت کنند، خطرآن را به وجود مي آورد که همه قرار دادها ناديده گرفته شوند، شفاخانه ها، مريضان و کارمندان صحي هدف حملات جناح هاي جنگي قرار گيرند.

به نظر اندرس فو راسموسن، دبيرکل پيمان اتلانتيک شمالي، افغانستان بايد " سرمشق" همکاري بين ناتو وسازمانهاي غيرحکومتي گردد.

سازمان داکتران بدون مرز از راسموسن وهمه جناح هاي جنگي ديگر تقاضا مي کند که بين تعيين اهداف سياسي ونظامي ازيک طرف و استقلال کمک هاي طبي وبشردوستانه ازجانب ديگر فرق بگذارند.

دي پي آ / رسول رحيم

ويراستار: سيدروح الله ياسر

مطالب مرتبط

آگهی