واکنش خشمگينانه ي ترکيه در برابر تحريمات جديد عليه ايران | مصاحبه ها | DW | 20.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

واکنش خشمگينانه ي ترکيه در برابر تحريمات جديد عليه ايران

ترکيه و برازيل، شوراي امنيت سازمان ملل متحد را در برابر تحريمات جديد هشدار دادند.

رجب طيب اردوگان از تصميم قدرت هاي ويتو اظهار نااميدي کرد

رجب طيب اردوگان از تصميم قدرت هاي ويتو اظهار نااميدي کرد

حکومت ترکيه در برابر تحريمات جديد ايالات متحده امريکا و متحدين آن عليه ايران از طريق شوراي امنيت سازمان ملل متحد با ناراحتي واکنش نشان داد. به خصوص که اندکي قبل از آن، ايران با ترکيه و برازيل در قسمت بخشي از غني سازي يورانيم مواد سوخت اش در خارج توافق کرده بود.احمد داوداغلو، وزير خارجه ي ترکيه از نقض اعتماد به وسيله قدرت هاي غربي سخن گفت و اضافه کرد که در رابطه با اين وضعيت، نيازي به مذاکرات نبوده است. او به ادامه گفت:

"اگر حالا بازهم در باره ي تحريمات سخن مي رود ... چرا ما را وادار کرده بودند که يک راه حل مصالحه جويانه را جستجو کنيم؟ ما از همه جوانب ذيدخل تقاضا مي کنيم که تعهدات شان را عملي سازند."

به همين گونه رييس حکومت ترکيه رجب طيب اردوگان از اين تصميم قدرت هاي ويتو اظهار نااميدي کرد. او قدرت هاي ويتوي سازمان ملل متحد را در رابطه با ايران به برخورد دوگانه متهم ساخت که با دو معيار سنجش مي کنند. باوجود آنکه آنها چنين وانمود مي کنند که بر اساس علاقمندي جامعه ي جهاني عمل مي کنند، اما در واقع علاقمندي خاص خود شان را در نظر دارند. طيب اردوگان به ادامه گفت:

"در صورتي که اين کشور ها خود در تصاحب سلاح هاي اتمي هستند و از ديگر کشور ها تقاضا مي کنند که در تصاحب آنها نباشند، پس در اين صورت اعتبار آنها لرزان مي شود. ما بايد خود را با اين پرسش ها روبرو سازيم: آيا ما مي خواهيم حقوق قوي ها را حفظ کنيم، يا مي خواهيم ساختار هاي دولتي قانوني را تقويت کنيم؟ ما بايد به اين پرسش ها توضيح بدهيم."

اما برخلاف ايران آشکارا به اعلام تحريمات جديد با خونسردي واکنش نشان داد. علي اکبر صالحي، مسوول مذاکرات در امور اتمي ايران توضيح داد که جمهوري اسلامي ايران مانند موارد قبلي منتظر مي ماند، زيرا کشورش به اين نظر است که قدرت هاي جهاني نام نهاد، مانند ايالات متحده امريکا و متحدين آن، با فيصله نامه ي جديد شان، راه به جاي نمي برند. علاوه برآن منوچهر متقي، وزير خا رجه ي ايران پيش بيني کرد که فيصله نامه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد "هيچ جانسي" ندارد.

به هر حال اين مساله تاهنوز روشن نيست که آيا ايالات متحده امريکا واقعاً به اکثريت آرا در شوراي امنيت دست خواهد يافت. چنين مي نمايد که قدرت هاي ويتو در شوراي امنيت از ايالات متحده امريکا حمايت کنند، و برخلاف برازيل و ترکيه مي خواهند عليه آن راي بدهند. در طرح فيصله نامه، در جمله، درج است که حساب هاي بانکي پاسداران انقلاب مسدود گردند و نيز بر محدويت هاي سفر براي عاملين سازمان شبه نظامي، در اين فيصله نامه تاکيد شده است.

پيک/مبلغويراستار:رحيم

آگهی