واکنش حکومت امريکا و افغانستان در قبال اعزام نيرو هاي بيشتر به افغانستان | افغانستان | DW | 22.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

واکنش حکومت امريکا و افغانستان در قبال اعزام نيرو هاي بيشتر به افغانستان

بعد از آنکه جنرال کريستل، فرمانده کل ناتو ونيروهاي امريکايي در افغانستان از شکست نيرو هاي بين المللي درافغانستان هشدار داد، حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان نيز خواهان افزايش سربازان بيشتر جهت پيروزي بر طالبان شده است.

بارک اوباما تا زمان معلوم شدن استراتژي دقيق مان، ما تصميمي درمورد اعزام سربازان بيشتر نمي گيريم

بارک اوباما "تا زمان معلوم شدن استراتژي دقيق مان، ما تصميمي درمورد اعزام سربازان بيشتر نمي گيريم"

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ازتقاضاي جنرال ستنلي مک کريستل، فرمانده کل ناتو ونيروهاي امريکايي در افغانستان جهت اعزام سربازان بيشتر به افغانستان استقبال کرد. کرزي به فرستنده خبري "سي ان ان" گفته است که اين يک رهيافت درست است واو ازآن حمايت مي کند. قبلاً جنرال ستنلي مک کريستل هشدار داده بود، درصورتي که سربازان بيشتر به افغانستان اعزام نشود، خطرناکامي دراين کشور وجود دارد.

کلينتون: درارتباط با اظهارات جنرال کرستل: حکومت آن کشور اوضاع افغانستان را بدون کدام پيشداوري ايدئولوژيکي ارزيابي مي کند

کلينتون: درارتباط با اظهارات جنرال کرستل: حکومت آن کشور اوضاع افغانستان را بدون کدام " پيشداوري ايدئولوژيکي " ارزيابي مي کند

هيلاري کلينتون وزير خارجه ايالات متحده امريکا درارتباط با اظهارات جنرال ستنلي مک کرستل که گفته بود بدون اعزام سربازان بيشتر امريکايي به افغانستان تا يک سال ديگر احتمال ناکامي دراين کشور وجود دارد، گفته است که حکومت آن کشور اوضاع افغانستان را بدون کدام " پيشداوري ايدئولوژيکي " ارزيابي مي کند. کلينتون در اواخر ديروز دوشنبه ضمن مصاحبه اي با تلويزيون " پي بي اس" ازاحترام خود به ارزيابي مک کريستل ياد کرده اما علاوه کرده است:

"من فقط مي توانم به شما بگويم که ارزيابي هاي ديگري ازکارشناسان وتحليلگران نظامي اي که درساحه ضد شورشگري کارکرده اند وجود دارد که کاملاً مخالف اين نظرمي باشد. " کلينتون افزود:" بنابراين ما بايد واقعاً چشمان مان را دراين مورد بازکنيم. آنچه که من ازآن خشنودم اين است که ما دراين مورد با کدام پيشداوري ايدئولوژيک برخورد نمي کنيم".

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان نيز خواهان افزايش سربازان بيشتر جهت پيروزي بر طالبان شده است

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان نيز خواهان افزايش سربازان بيشتر جهت پيروزي بر طالبان شده است

بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا مي خواهد هنگامي درمورد اعزام سربازان بيشتر به افغانستان تصميم گرفته شود که مطمئن شود ايالات متحده امريکا درسرزمين کوههاي هندوکش استراتژي دقيقي دارد. اوباما به روز دوشنبه ضمن مصاحبه اي با تلويزيون امريکا گفته است:"تازماني که استراتژي دقيق مان معلوم نشود، ما تصميمي درمورد اعزام سربازان بيشتر نمي گيريم".

آژانس ها/ رحيم

ويراستار: مبلغ