واکنش ایساف و دولت افغانستان دربرابر″لایحه″طالبان | افغانستان | DW | 29.07.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

واکنش ایساف و دولت افغانستان دربرابر"لایحه"طالبان

سخنگوی آیساف میگوید:" از جنوری 2009 تا حالا شورشیان به تعداد 450 افغان بیگناه را به قتل رسانده اند و بیش از یک هزار نفر دیگر را زخمی ساخته اند".

ایریک تریمبلی سخنگوی آیساف و جنرال ظاهرعظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان

ایریک تریمبلی سخنگوی آیساف و جنرال ظاهرعظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان

در پی خبر انتشار کتاب اصول رفتاری طالبان، نیروهای آیساف و وزارت دفاع کشور میگویند هیچگونه تغییری در عملکرد طالبان مشاهده نمیشود.

وزارت دفاع و نیروهای آیساف میگویند نشر کتاب یا جزوهی اصول رفتاری توسط طالبان، فقط جنبهی تبلیغاتی دارد.

اخیرا شبکهی الجزیره از انتشار کتابی توسط طالبان خبر داد که از سوی ملامحمد عمر، رهبر طالبان برای چگونگی عملکرد افراد شان نگاشته شده است. این درحالیاست که سخنگوی وزارت دفاع میگوید روز دو شنبه یک سرباز اردوی ملی در مسیر غزنی- پکتیکا، توسط طالبان سربریده شده است.

ایریک تریمبلی، سخنگوی نیروهای آیساف امروز در یک کنفرانس خبری با سخنگوی وزیر دفاع کشور، گفت: این کتاب در نهم ماه می سال جاری میلادی، در جنوب کشور به دست نیروهای آیساف افتاده بود.

این کتاب به شورشیان طالب میگوید که در عملیات شان از تلفات ملکی جلوگیری نمایند، اما ایریک تریمبلی میگوید: واقعیتها بیان کنندهی این امر نیست. سخنگوی آیساف میگوید:" از جنوری 2009 تا حالا شورشیان به تعداد 450 افغان بیگناه را به قتل رسانده اند و بیش از یک هزار نفر دیگر را زخمی ساخته اند".

به گفتهی وی، در سال 2009 چهل درصد افرادی ملکیای که در جریان انفجارهای شورشیان کشته شده اند، را زنان و کودکان تشکیل میدهند.

اصول رفتاری جدید طالبان میگوید که طالبان باید حملات انتحاری را علیه مقامهای بلندرتبه انجام دهند و از تلفات مردم ملکی جلوگیری نمایند. اما سخنگوی آیساف میگوید: از جنوری 2009 تا حالا، شورشیان بیش از نود حملهکنندهی انتحاری را استفاده کرده اند که بسیاری شان افراد جوان و نوجوان بوده اند که در اثر این حملهها، 200 فرد غیرنظامی کشته شده اند.

در همین حال، نیروهای آیساف میگویند که طالبان حتا از اطفال درعملیات انتحاری شان استفاده کرده اند و با آن که در کتاب خود از رعایت قوانین جنگی سخن گفته اند، اما قوانین جنگی را زیر پا میگذارند.

سخنگوی آیساف میگوید: از جنوری 2009 تا حالا شورشیان به تعداد 450 افغان بیگناه را به قتل رسانده اند و بیش از یک هزار نفر دیگر را زخمی ساخته اند.

سخنگوی آیساف میگوید:" از جنوری 2009 تا حالا شورشیان به تعداد 450 افغان بیگناه را به قتل رسانده اند و بیش از یک هزار نفر دیگر را زخمی ساخته اند".

سخنگوی آیساف به انتحار کنندهای اشاره میکند که 11 سال داشته و از سوی طالبان وادار به حملهی انتحاری شده است.

اصول رفتاری جدید طالبان همچنان بیان میدارد که افراد شان باید با مردم محل روابط خوب داشته باشند و قلب آنها را به دست بیاورند. در همین حال، ایریک تریمبلی میگوید: واقعیت نشاندهندهی این است که شورشیان تاکنون بیش از چهل مکتب را هدف قرار داده اند و همواره مانع مکتب رفتن زنان میشوند.

در همین حال، سخنگوی نیروهای آیساف که در نقد کتاب اصول رفتاری جدیدا انتشار یافتهی طالبان سخن میگفت، علاوه کرد که طالبان همچنان در محلی که باشند، به تهدید و ارعاب مردم میپردازند.

وی گفت: "مراکز رای دهی در سراسر افغانستان نشان میدهد که نود درصد افغانستان خواهان این نیستند که طالبان دوباره به قدرت برسند. خشونت علیه افراد غیرنظامی افغان، نشانهای از شورشیان است".

سخنگوی آیساف با اشاره به گزارشی که در سال 2008 توسط کمیتهی صلیب سرخ انتشار یافته، و بیان میکند که صدها قضیه و دوسیه از کشتار و اعدام مردم و سوختاندن شان توسط طالبان وجود دارد، میگوید که برای مردم افغانستان، وجود طالبان به معنای مرگ است.

در همین حال، وزارت دفاع کشور میگوید: کارهای روند انتخابات، بهتر از آنچه پیشبینی میشد، به پیش میرود. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع میگوید: بیش از شش هزار محل رای دهی در ولایتهای مختلف بررسی شده و کارهای اولیه در این زمینه توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است. به گفتهی وی، در نه ولسوالیای که تحت کنترول دولت نیستند، نیروهای امنیتی کوشش میکنند که تا زمان انتخابات، تغییراتی را ایجاد کنند.

اما اینکه این تهدیدهای امنیتی چگونه برطرف خواهد شد، ظاهر عظیمی میگوید: "ما کوشش میکنیم ساحاتی که تهدید بالایی دارد، تهدید آن را پایین بیاوریم. ساحاتی که تهدید متوسط دارد، آن را صفر بسازیم و ساحاتی که در کنترول دولت نیست، در آن ساحات هم تا حد ممکن مسایل امنیتی را گسترش بدهیم. این که تا کجا میرسیم و چهقدر پیشرفت میکنیم، خوب این را انتظار میکشیم که در مدت بیست روز، زمان نشان بدهد".

پیش از این، نیروهای امنیتی داخلی و خارجی گفته بودند که تا یک هفته پیش از انتخابات، همه ساحاتی که تحت کنترول طالبان میباشند، از کنترول شان خارج خواهد شد.

از سوی دیگر، به گفتهی سخنگوی وزارت دفاع، بعد از بازپسگیری ولسوالی خانشین در ولایت هلمند، مسوولان توزیع کارت رای دهی به آن ساحات داخل شده و مردم نیز استقبال کرده اند.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط