واکنش ايالات متحده امريکا در قبال انتخابات آلمان | آلمان و جهان | DW | 29.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

واکنش ايالات متحده امريکا در قبال انتخابات آلمان

بارک اوباما با اظهار تبريکي به انگيلا مرکل به مناسبت پيروزي او در انتخابات، تاکيد کرد که "با انتخاب يک حکومت قوي آلماني"، همکاري ها ميان ايالات متحد امريکا و آلمان بازهم قوي تر و عميق تر خواهند شد.

ناظرين در واشنگتن به اين باور اند که بعد از عرض تبريکي اوباما به مرکل، تقاضا ها از حکومت جديد آلمان در رابطه با اوضاع افغانستان نيز به عمل خواهد آمد

ناظرين در واشنگتن به اين باور اند که بعد از عرض تبريکي اوباما به مرکل، تقاضا ها از حکومت جديد آلمان در رابطه با اوضاع افغانستان نيز به عمل خواهد آمد

اولين و مهمترين واکنش از واشنگتن حتي در همان شام روز انتخابات صورت گرفت: بارک اوباما، رئيس جمهور ايالات متحد امريکا شخصاً از طريق تيلفون به انگيلا مرکل به مناسبت پيروزي او در انتخابات تبريک گفت. از اعلاميۀ مطبوعاتي قصر سفيد چنين برمي آيد که در اين صحبت تيلفوني بيشتر از آن گفته نشده است که در چنين گفت و شنود هاي سياسي در شام هاي انتخابات معمول است. رئيس جمهور امريکا به خاطر ادامۀ همکاري با صدراعظم آلمان ابراز مسرت نمود و تاکيد کرد، آلمان و ايالات متحد امريکا متحدين نزديک اند و يکجا با هم براي آزادي، امنيت و رفاه در جهان تلاش مي کنند.

اين عکس العمل سريع و شخصي اوباما نشان مي دهد که او به روابط خوب ميان آلمان و امريکا علاقمندي زياد دارد: در سطح شخصي و نيز آنچه به همکاري هاي عمومي سياسي مربوط مي شود. ناظرين در واشنگتن به اين باور اند که بعد از عرض تبريکي اوباما، تقاضا ها از حکومت جديد آلمان در رابطه با اوضاع افغانستان نيز به عمل خواهد آمد.

حتي از ماه ها به اين سو حدس زده مي شود که بعد از انتخابات بار ديگر سوال مي شود، که آيا آلمان نمي خواهد ييش تر از گذشته در حمايت از امريکا در افغانستان سهم بگيرد؟ در صورتي که باز هم اين تقاضا رد شود، حد اقل در واشنگتن چنين انتظار ميرود که يک حکومت سياه- زرد (ايتلاف حزب دموکرات مسيحي و حزب ليبرال آلمان) در فکر خارج ساختن سريع سربازانش از افغانستان نخواهد شد.

همچنان در قسمت زندان امريکايي گوانتانامو نيز تقاضا هاي ديگري وجود خواهد داشت. آلمان تا هنوز از پذيرش محبوسين امتناع مي ورزد. اما حکومت ايالات متحد امريکا مطمئناً به مرکل ياد آوري خواهد کرد، آنچه در آخرين سفرش به واشنگتن گفته بود:

"آلمان از قبولي مسووليت شانه خالي نخواهد کرد. ما درين زمينه تلاش سازنده خواهيم کرد و به نتايجي نيز خواهيم رسيد. درين مورد تا اندازۀ زيادي اطمينان دارم."

اوباما، با درنظرداشت ملاحظات مبارزات انتخاباتي، در آن زمان صرف همين قدر گفت که طبعاً علايق امنيتي آلمان در رديف اول قرار دارند و او از اين امر آگاه است. اما درين ميان اوباما تحت فشار زياد قرار دارد، زيرا شايد بسته شدن زندان گوانتانامو در موعد قبلاً اعلام شده ي آن، يعني اوايل سال 2010 ناممکن باشد. ازين سبب نيازمند هر کمکي از خارج مي باشد.

به صورت کل ناظرين در ايالات متحد امريکا به اين باورند که روابط آلمان- امريکا تحت حکومت سياه- زرد (ايتلاف حزب دموکرات مسيحي و حزب ليبرال آلمان) نزديک تر خواهد شد. رسانه هاي امريکايي حزب FDP يا ليبرال هاي آزاد را دوست خوب امريکا مي خوانند. اين حزب خواهان همکاري هاي نزديک اقتصادي و سياسي بين دو کشور مي باشد.

آنچه کاملاً واضح نيست، اين است که آنها از گوييدو وستروله که احتمال مي رود در آينده سمت وزارت خارجۀ آلمان را به دوش داشته باشد، چه انتظاراتي خواهند داشت. آنچه به اولويت هاي سياست خارجي آلمان مربوط مي گردد، پرسش هاي وجود دارد.

روزنامۀ "وال ستريت ژورنال" ذکر کرده است که او تا هنوز هيچ چيزي نگفته است. وستروله در يک مصاحبۀ قبل از انتخابات با اين روزنامه فقط گفته بود که او به صورت کل از سياست خارجي انگيلا مرکل پشتيباني مي کند.

مولر/صديقي

ويراستار:مبلغ

آگهی