واکنش امريکاييان دربرابر آزاد شدن سوء قصد کننده لوکربي | آلمان و جهان | DW | 21.08.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

واکنش امريکاييان دربرابر آزاد شدن سوء قصد کننده لوکربي

مقامات اسکاتلند تصميم گرفتند محمد المغربي سوء قصد کننده هواپيما برلوکربي اسکاتلند را به دلايل انساندوستانه وبراي اينکه بيماري سرطانش به مراحل اخيرش نزديک شده است آزاد سازند.

محمدالمغربی اجنت دستگاه استخبارات لبنان که گفته می شود عامل سوء قصد لوکربی می باشد، اکنون آخرین مراحل بیماری سرطان را سپری می کند

محمدالمغربی اجنت دستگاه استخبارات لبنان که گفته می شود عامل سوء قصد لوکربی می باشد، اکنون آخرین مراحل بیماری سرطان را سپری می کند

هيچ مسئله ديگر در ماه گذشته مانند آزاد شدن محمد المغربي سوء قصد کننده لوکربي باعث برانگيختن احساسات امريکايي ها نگرديده بود. رهايي او در تمامي شبکه هاي تلويزيون نيويارک موضوع شماره يک بود. مثلاًجيف گلور گرداننده تلويزيون "سي بي اس" چنين گفته است:

" خشم و انزجار جهان از سوء قصد لوکربي ، پس ازآنکه تصويرسوء قصد کننده بعد ازآزاد شدن درتريپولي انتشار يافت ، دوباره اوج گرفت."

در صفحه هاي مختلف انترنت، شمار زياد نويسندگان خشم و انزجار شان را از اعماق قلب شان بيان داشته اند:ايشان مي گويند: " مضحک است "، "يک توهين به قربانيان است " ، " شرم براسکاتلند باد" و" تحريم عليه سکاتلند". اينها اظهاراتي اند که نقل شده اند. برخي اظهارات ديگر ازاين بدترمي باشند.

دربرنامه خبري "سي ان ان" طي يک مصاحبه با ميک اسکيل، وزير عدليه اسکاتلند موضوع مصاحبه شکل بازپرسي را بخود گرفته بود. گرداننده برنامه ولف بليتسر سوال مينمايد:

" آيا شما با خود تان احساس رضايت مي کنيد ، که از امروز به بعد نام شما کيني ميک اسکيل، وزير عدليه اسکاتلند براي هميشه با قضيه رهايي يک قاتل جمعي گره خورده باشد؟"

15 دقيقهء تمام که براي برنامه خبري سي ان ان معمول نيست، گرداننده برنامه وزير عدليه اسکاتلند را بدين ترتيب زير چکش سوالات اش قرار داده بود:

" براي تعداد زيادي از مردم حد اقل در ايالات متحده رهايي اين سوء قصد کننده، به اين معني است که گويا فردي رها ميگردد که مدت زيادي از عمر اش مانده باشد؟"

وزير عدليه اسکاتلند در برابر همه سوالات گردانند، دليرانه برخورد نمود وگفت :

درمیدان هوایی تریپولی صدها تن از ازمحمد المغربی استقبال کردند. این چیزی بود که امریکاییان وبه ویژه بارک اوباما آن را نمی خواستنند

درمیدان هوایی تریپولی صدها تن از ازمحمد المغربی استقبال کردند. این چیزی بود که امریکاییان وبه ویژه بارک اوباما آن را نمی خواستنند

" سيستيم قضايي اسکاتلند سيستمي نيست که بر مبناي انتقام استوار باشد،بلکه يک سيستم است که ميخواهد افراد را به حسابدهي بکشاند."

بدين شکل ميک اسکيل به دفاع از موضوع رهايي المغربي برخاست که به دليل مبتلا بودن به مرض سرطان، آن هم درمرحله نهاي مرض ، که مدت زيادي از زندگي اش باقي نمانده است، صورت مي گيرد.

اعضاي خانواده هاي قربانيان سوءقصد لوکربي در ارتباط به رهايي سوءقصد کننده هيچ نوع تفاهم ندارند. بريان فلين، که برادراش را در اين سوءقصد از دست داده است در مورد وزير عدليه اسکاتلند ميگويد:

" واکنش اولي من اين بود که گفتار مادرکلانم را بياد آوردم او هميشه مي گفت:" تو چه فکر ميکني که تو کي هستي؟"

اشتيفني بيرناشتاين که شوهر اش را در اين سوء قصد از دست داده است ، ميگويد:

" من از اين جريان نفرت دارم و واقعاً نميدانم که چگونه او ميتواند چنين يک تصميم را بگيرد. چگونه ميتواند شب خواب آرام داشته باشد؟"

قصر سفيد نيز تصوير خوبي بيرون نداده است و در قبال چنين تصميمي ابراز تاسف نموده است. بارک اوباما رييس جمهور امريکا در يک مصاحبه راديويي اش گفت:

" ما فکر ميکنم که يک تصميم اشتباه آميز بوده است. اکنون ما با حکومت لبيا در تماس هستيم که اطمينان بدهد تا بازگشت المغربي با شور و هيجان استقبال نگردد بلکه درمنزل اش زنداني باشد."

اما بعد از مدت کوتاهي تصاويري از بازگشت المغربي به نشر رسيد که عکس اينرا نشان داد.

شمار زيادي از امريکايي ها نميتوانند قبول نمايند که يک سوء قصد کننده که به مرض سرطان مبتلا است مورد دلسوزي دستگاه قضايي اسکاتلند قرار گيرد. زيرا او شخصي است که هيچ نوع دلسوزي در برابر 270 نفر قرباني سوءقصد لوکربي از خود نشان نداده بود.

پاولرت روديگر/ نبيله کريمي الکوزي

ويراستار: رسول رحيم