واکنشها دربرابر تقرر رئيس جديد کميسيون انتخابات افغانستان | افغانستان | DW | 19.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

واکنشها دربرابر تقرر رئيس جديد کميسيون انتخابات افغانستان

فرمان تقنيني حامد کرزي براي انتخابات، برکناري دو مقام ارشد کميسيون انتخابات وتعيين رييس جديد کميسيون انتخابات مدت ها است که يکي پي ديگرموجبات بحث وبررسي هاي رسانه ها ومحافل سياسي درافغانستان را فراهم کرده اند.

فضل احمد معنوی به حیث رئیس کمسیون انتخابات با مخالفتهای کمتری رو به رو است

فضل احمد معنوی به حیث رئیس کمسیون انتخابات با مخالفتهای کمتری رو به رو است

اخير فضل احمد معنوي به حيث رييس کميسيون انتخابات به جاي اقاي عزيزالله لودين از طرف رييس جمهور کرزي تعيين گرديد.

اقاي معنوي که يک عالم ديني بوده درحقوق اسلامي تخصص دارد وقبل از اين سمت اش کدام فعاليت مشخص سياسي هم نداشته است. اگاهان سياسي باورمند اند که تاحدي براي طرف هاي مختلف سياسي درافغانستان قابل قبول به نظرميايد.

اقاي فاضل سانچارکي صاحب نظر درمسايل سياسي افغانستان وسخنگوي جبهه ملي تعيين آقاي معنوي را به عنوان رييس کميسيون انتخابات کاري مناسب ميداند ولي وي اتنقاد ميکند که رييس کميسيون انتخابات نبايد تنها توسط رييس جمهور انتخاب گردد بلکه طرف سياسي، قوه هاي مقننه وقضاييه وجامعه اي مدني نيز بايد درتعيين چنين افرادي صلاحيت وحق نظر داشته باشند.

اقاي سانچاره کي باورمند است که رييس جديد کميسيون ميکانيزم وراهکارهاي جديدي را براي سلامت انتخابات پيش رو طرح وتنظيم کند.

وي به صداي المان گفت: « نفس اينکه يک تغييردر کميسيون آمد ودو تن از اعضاي کميسيون که متهم به تقلب بودند برکنار شدند ويک آدم نسبتا معتدل که کمتر درمظان اتهام بوده در را س کميسيون قرار گرفته است فکر ميکنم يک کار مثبت است ولي کافي نيست، انتظارات زيادي از کميسيون وجود دارند البته اقاي معنوي يک ادام ارام وبيغرض شناخته شده است اميدوارم که دور از ساحه ي نفوذ رييس جمهوري به مسوليت خطيرملي خود بتواند عمل کند»

سانچار کي ميگويد « ما هميشه روي طرزالعمل ها ورفتارهاي کميسيون انتخابات انتقاد هاي داشته ايم وهيجگاه طرف انتقاد ما اشخاص نبوده بلکه نهاد بنام کميسيون انتخابات بنا به نا رسايي ها ورفتارهاي غير دموکراتيک که داشته مورد نقد اپوزيسيون قرا داشته است».

به باور وي حال اگر آقاي معنوي از سرنوشت آقايان لودين ونجفي پند نگيرد وبه وظايف اش ملي ومسولانه عمل نکند باز اب درهمان اسياب ميريزد وچالش هاي افغانستان چند برابر خواهند شد.

سانچارکي مسوليت هاي معنوي را بيشتر دانسته باورمند است:

« اگر آقاي معنوي بتواند به تقلبات انتخابات گذشته رسيده گي کند، مسولان تقلب را به مراجع عدلي وقضايي معرفي کند وبه قتل هاي که درانتخابات صورت گرفته است رسيده گي کند واصلاحات اساسي را درساختارهاي انتخابات از مرکز تا ولايات به وجود بياورد، يک ميکانيزم درستي را برابر برگزاري انتخابات، توزيع کارت، راي گيري وشمارش آرا وسايرمسايل بوجود بياورد طبيعي است که همه استقبال خواهند کرد».

سانچار کي با اشاره به انتخابات پارلماني علاوه نمود که «ما همچنان با جديت به استقبال انتخابات پارلماني خواهيم رفت» وي با اشاره به تقلب ها درانتخابات رياست جمهوري وفرمان تقنيني رييس جمهور گفت « ما با همه اي چالش ها ميدان را رها نخواهيم کرد وتلاش داريم که درپارلمان آينده حضور فعال داشته باشيم».

سانچاره کي ميگويد درانتخابات پارلماني بايد همان قانون قبلي انتخابات مورد تطبيق قرار گيرد. زيرا برکناري دومقام کميسيون انتخابات ورد فرمان تقنيني رييس جمهور از سوي پارلمان نشان ميدهند که هنوزهم قانوني قبلي انتخابات بايد تطبيق گردد.

گزارشگر: امين بهراد

ويراستار: رسول رحيم

آگهی