وال ستریت جورنال: استخبارات پاکستان مذاکره افغانستان با طالبان را برهم می زند | افغانستان | DW | 07.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

وال ستریت جورنال: استخبارات پاکستان مذاکره افغانستان با طالبان را برهم می زند

به گزارش " وال ستریت جورنال" استخبارات پاکستان براعضای طالبان فشار وارد می کند تا از مذاکرات صلح مورد حمایت امریکا برای پایان دادن به جنگ درافغانستان دوری کنند.

دستگاه استخبارات نظامی پاکستان طالبان را وا می دارد که دربرابر تسلیم شدن ویا مذاکرات صلح مقاومت کنند.

"دستگاه استخبارات نظامی پاکستان طالبان را وا می دارد که دربرابر تسلیم شدن ویا مذاکرات صلح مقاومت کنند."

روزنامه نامبرده ازقول قوماندانهای طالبان ومقامات امریکایی نقل کرده است که دستگاه استخبارات نظامی پاکستان یا " آی اس آی" شورشیان افغان را تشویق می کند تا حملات شان را شدت بخشیده وافراد ملکی را نیز مورد حمله قراردهند. دستگاه استخبارات نظامی پاکستان طالبان را وا می دارد که دربرابر تسلیم شدن ویا مذاکرات صلح مقاومت کنند.

یک قوماندان طالبان درولایت کنر به خبرنگار "وال ستریت جورنال" گفته است که: " آی اس آی می خواهد آن قوماندانهایی را که اوامرش را اطاعت نمی کنند، بازداشت کند".

قوماندان متذکره گفته است او درنظر ندارد جنگش را علیه نیروهای خارجی درافغانستان پایان دهد اما او افزوده است:" آی اس آی می خواهد هرکسی چه پولیس، چه سرباز، چه معلم ، چه انجنیر وچه ملکی کشته شوند. یعنی فقط مردم ترسانده شوند". قوماندان یاد شده گفته است : وقتی که او اجرای این دساتیر را رد کرد، می خواستند زندانی اش کنند.

مقامات امریکایی به روزنامه نامبرده گفته است : آنچه معلوم نیست اینست که آیا این دساتیر ازمقامات بالایی آی اس آی صادرمی شوند ویا اینکه محصول تصامیم افراد استخباراتی پایین رتبه می باشد. برخی براین نظر اند که مقامات بالایی دستگاه استخبارات نظامی پاکستانی می خواهند اصلاحاتی را به اجرا درآورند، اما با مخالفت صفوف شان روبه رو می باشند.

یک مقام دیگر ایالات متحده امریکا براین نظراست که افراد پایین رتبه آی اس آی با تصویب قوماندانهای شان عمل می کنند .

یک مقام ارشد نظامی به روزنامه وال ستریت جورنال گفته است:" من دلیلی ندیده ام که آی اس آی کنترول همه بخشهایش را دردست نداشته باشد.

این فشار از هرمرجعی که بیاید تلاشی پنداشته می شود که کوششهای حکومت افغانستان را برای " تماس گیری" با آن طالبانی که آمادهء تسلیم شدن اند، برهم زند.

این گزارشها هنگامی انتشارمی یابند که تنشها بین ایالات متحده امریکا وپاکستان درمورد افغانستان روبه افزایش اند . زیرا ایالات متحده امریکا معتقد شده است که حکومت پاکستان درمبارزه علیه جنگجویان با تردید ودودلی عمل می کند.

مقامات امریکایی ازآن ترس دارند که مبادا اسلام آباد برای دردست گرفتن کنترول جریان جنگ درکشورهمسایه افغانستان ، ازمهار زدن شورشیان خود داری کند.

اسلام آباد این اتهامات را رد می کند و مقامات پاکستانی به روزنامه وال ستریت جورنال گفته اند که آی اس آی به سهولت سپر بلای ضرباتی قرار داده می شود ( که امریکاییان ) درافغانستان خورده اند.

این مقام ارشد پاکستانی می گوید:" هرگاهی که چیزی درافغانستان خراب شود، آی اس آی متهم می شود. درحقیقت درعقب هر بوته ای، آنها یک کارگزار یا اجنت آی اس آی را می بینند".

فرانس پرس / رسول رحیم

ویراستار: سیدروح الله یاسر

آگهی