هيلاري کلينتون از راه حل سياسي در افغانستان سخن مي گويد | افغانستان | DW | 19.02.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

هيلاري کلينتون از راه حل سياسي در افغانستان سخن مي گويد

هيلاري کلينتون وزيرخارجه ايالات متحده امريکا روز جمعه گفته است که تنها راه حل سياسي درافغانستان مي تواند جنگ را دراين کشور پايان دهد. او ابراز اميدواري کرده است که دربين صفوف طالبان انشعابي از سازمان القاعده به وجود آيد.

هيلاري کلينتون وزيرخارجه ايالات متحده امريکا

هيلاري کلينتون وزيرخارجه ايالات متحده امريکا

کلينتون به روز جمعه به انجمن «ايشيا سوسايتي» در نيويارک گفته است، در سال گذشته افزايش شمار سربازان آن کشور در افغانستان بخشي از آن استراتژي بوده است تا «طالبان تضعيف شده را از القاعده منشعب گرداند و با آنهايي که خشونت را ترک مي گويند و قانون اساسي افغانستان را مي پذيرند، آشتي کند».

کلينتون افزوده است: « من مي دانم درحلقه هاي حکومتي واشنگتن وساير جاها کساني هستند که مي پرسند، آيا ما به چيز بيشتري غير از تفنگها وبمبها وسربازان براي رسيدن به اهداف مان درافغانستان ضرورت نداريم».

پس از حملات تروريستي يازدهم سپتمبر اداره بوش طالبان والقاعده را دوگروه غير قابل تفکيک ازهمديگر مي دانست و جنرال ديويد پتريوس فرمانده کل نيروهاي امريکايي وناتو درافغانستان متمرکز به جنگيدن عليه طالبان مي باشد. اما بسياري مقامات غيرنظامي در حکومت ايالات متحده امريکا تمرکز شان را روي آشتي سياسي گذاشته اند و مي گويند بسياري درصفوف طالبان صرفاً براي تامين معاش شان به آنها پيوسته اند.

بنابراين فکر مي شود که جنرال ديويدپتريوس از ميان مدت از وظايفش درافغانستان کناره گيري کند، هرچند وزارت دفاع ايالات متحده امريکا اين ادعا را رد کرده است. اما اخيراً يک روزنامه بريتانيايي گزارش کرده بود که پتريوس درهمين سال وظايفش را ترک مي کند.

مذاکرات مخفي و مستقيم امريکا با طالبان

اداره بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا بنا به گزارش مجله « نيويارکر» با طالبان داخل مذاکرات مستقيم وسري شده است. اين مطلب را « نيويارکر» به روز جمعه گزارش کرده است.

اين مذاکرات مبتني برآن روايت است که ايالات متحده امريکا مي کوشد تا « ارزيابي کند کدام شخصيتهايي از رهبران طالبان مي خواهند در مذاکرات رسمي صلح با مقامات افغانستان داخل شوند و درکدام شرايط مي خواهند دراين مذاکرات شرکت کنند«.

ستيف کول، روزنامه نگار نامدار وبرندهء جايزه پوليتزر نوشته است که چنين منبعي در مورد اين مذاکرات به وي اطلاع داده اند. او نخواسته است از اين منبع نام ببرد.

خبرگزاري ها/رسول رحيم

ويراستار: مهرنوش انتظاري

آگهی