هول بروک: عمليات نظامي ما براي حفاظت از حکومت و مردم افغانستان است | افغانستان | DW | 15.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

هول بروک: عمليات نظامي ما براي حفاظت از حکومت و مردم افغانستان است

تسليمدهي مسووليتهاي امنيتي به نيروهاي نظامي افغانستان بنا به اظهار ريچارد هول بروک نماينده ويژه ايالات متحده امريکا براي افغانستان وپاکستان درماه جولاي سال آينده شروع شده و عمليات نظامي درپايان سال 2014 ختم خواهد شد.

ریچارد هول بروک نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان وپاکستان

ریچارد هول بروک نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان وپاکستان

درمباحثاتي که توسط راديو پاکستان به روز يک شنبه دراسلام آباد سازماندهي شده بود ، هول بروک تاکيد کرده است که بيرون کشيدن نيروهاي امريکايي که اعلام شده است، يک ستراتژي خارج ساختن قوا ازافغانستان نمي باشد.

ازهول بروک نقل قول شده است که گفته است:"ما مي خواهيم تا حاکميت کامل به حکومت ومردم افغانستان برگردانده شود".

اين اظهار او درهمان روزي صورت مي گيرد که حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ضمن مصاحبه اي که در واشنگتن پوست انتشاريافته است، خواهان کاهش فعاليتهاي نظامي امريکا درافغانستان شده است.

هرچند هول بروک گفته است که عمليات نظامي جاري ايالات متحده امريکا عليه شورشگري طالبان " براي حفاظت ازحکومت خود کرزي ومردم اش بسيارمهم است".

هول بروک علاوه کرده است:" درهفته آينده اجلاس سران ناتو برگزار مي شود که رئيس جمهور بارک اوباما نيز درآن شرکت مي کند واز رئيس جمهور حامد کرزي نيز دعوت خواهد شد تا برنامه ها وسياستها اش را معرفي کند".

واشنگتن پوست به روز دوشنبه گزارش داده است که درآغاز همآيش سران ناتو درليزبن حکومت ايالات متحده امريکا طرح اش را براي انتقال مسووليتهاي امنيتي به خود نيروهاي افغاني با اين احتمال تقديم مي کند که عمليات نظامي تا سال 2014 پايان خواهد يافت.

مقامات مسوول به روزنامه نامبرده گفته است که واگذاري واقعي مسووليتها به افغانها با درنظرداشت شرايطي صورت مي گيرد که درافغانستان حاکم خواهد بود.

اين مقام گفته است که انتقال مسووليتها به افغانها منطقه به منطقه صورت گرفته وتابع قابليتهايي خواهد بود که ارتش ملي افغانستان، پوليس وساير نيروها بايد ازآن برخوردار باشند.

دي پي آ / رسول رحيم

ويراستار: مهرنوش انتظاري

آگهی