هول بروک: امکان به قدرت رسيدن مشرف درپاکستان بسيارکم است | آلمان و جهان | DW | 18.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

هول بروک: امکان به قدرت رسيدن مشرف درپاکستان بسيارکم است

ريچاردهول بروک، نماينده خاص امريکا براي افغانستان و پاکستان گفته است، پرويز مشرف فرمانده نظامي پيشين پاکستان اقبال بسيارکمي براي دردست گرفتن قدرت درانتخابات سال 2013 دارد.

بروک:هرگاه مشرف به عده هايش دربرابر رئيس جمهور بوش داير به بستن مدارس ديني افراط گرايان واجراات درست درمناطق قبايلي عمل مي کرد، ما امروز درچنين حالتي نمي بوديم

بروک:هرگاه مشرف به عده هايش دربرابر رئيس جمهور بوش داير به بستن مدارس ديني افراط گرايان واجراات درست درمناطق قبايلي عمل مي کرد، ما امروز درچنين حالتي نمي بوديم

هول بروک اظهار داشت، هرگونه برگشت حاکميت نظامي درپاکستان فاجعه است. او دريک جمع دپلومات ها وکارشناسان امور امنيتي ايالات متحده امريکا در باره پرويز مشرف گفت: "او همان قدر امکان برگشت به قدرت دارد که ميشاييل گورباچف رئيس جمهور شوروي پيشين داشت".

مشرف که درسال 1999 براثر يک کودتاي بدون خونريزي به قدرت رسيد، درماه گذشته درلندن اعلام کرد که حزب جديدي به نام مسلم ليگ همه پاکستان ايجاد کرده است ومي خواهد درمبارزات انتخاباتي سال 2013 شرکت کند.

مشرف از سال 2008 به اينسو ازترس آنکه مبادا مقامش به حيث رئيس جمهور مورد بازخواست قانوني قرارگيرد، دريک تبعيد خود خواسته دربريتانيا به سرمي برد. او گفته است که "شانس زيادي" براي دردست گرفتن دوباره قدرت دارد.

هول بروک گفته است که بايد به اين اظهارات مشرف به ديده " شک وترديد زياد" نگريست، چه اين فرمانرواي پيشين پاکستان مسوول وخامت بخش بزرگ مبارزه جاري عليه افراط گرايي اسلامي درمنطقه مي باشد. هول بروک دوره کار مشرف را اين طور زيرسوال قرار داد:

بروک:هرگاه مشرف به عده هايش دربرابر رئيس جمهور بوش داير به بستن مدارس ديني افراط گرايان واجراات درست درمناطق قبايلي عمل مي کرد، ما امروز درچنين حالتي نمي بوديم." او به وعده هايش عمل نکرد."

به گفته هول بروک، هرگونه برگشت يک حاکميت نظامي درپاکستان فاجعه بار خواهد بود؛ در پاکستان ايالات متحده امريکا حمايت ازيک حکومت غيرنظامي ضعيف را امر اساسي براي جنگ عليه افراط گرايان طالب درافغانستان مي داند.

او افزود: " بگذاريد حسرت نبودن يک حکومت نظامي را نخوريم. حکومت نظامي يک عقبگرد بسيار بزرگ خواهد بود".

هول بروک درادامه گفتارش علاوه کرده است : " آيا مشرف برمي گردد وانتخابات دموکراتيک را مي برد؟ باشد! اما همان طوري که پيشترگفتم امکان چنين چيزي بسيار اندک است."

رويترز/ رسول رحيم

ويراستار: حسين مبلغ

مطالب مرتبط

آگهی