هولبروک : کنفرانس بين المللي افغانستان درماه جولاي درکابل برگزارمي شود | افغانستان | DW | 20.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

هولبروک : کنفرانس بين المللي افغانستان درماه جولاي درکابل برگزارمي شود

پس ازآنکه واشنگتن وکابل اختلافات شان را پشت سرگذاشتند، به روز دوشنبه هولبروک گفته است که کنفرانس بين المللي افغانستان جهت تقويت حکومت افغانستان درماه جولاي درکابل برگزارمي شود.

هولبروک ازبهبود روابط وپشت سرگذاشتن تنشها با حکومت افغانستان سخن به میان آورد

هولبروک ازبهبود روابط وپشت سرگذاشتن تنشها با حکومت افغانستان سخن به میان آورد

هولبروگ به خبرنگاران درواشنتگتن گفته است دراين کنفرانس که پس ازکنفرانس لندن برگزارمي شود، هيلاري کلينتون وزيرخارجه ايالات متحده امريکا وساير مقامات شرکت مي کنند.

به گفته هولبروک نماينده ويژه ايالات متحده امريکا براي افغانستان وپاکستان، اين کنفرانس براي « تاييد کمکهاي بين المللي به حکومت افغانستان است».

هولبروک همچنان تاييد کرده است که حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان همانطوري که برنامه ريزي شده است ازتاريخ 10 ام تا 13 ام ماه مي ازواشنگتن بازديد مي کند.

کنفرانس لندن اظهار داشته بود که ازطرح حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان براي ادغام مجدد آن طالبان ميانه روي حمايت مي کند که ازخشونت دست بردارند. اين کار ازطريق ايجاد مشغله وکار جهت يک آغاز جديد براي زندگي آنها صورت مي گيرد.

اما پس ازاين کنفرانس روابط کرزي وايالات متحده امريکا به زودي دچارتنش شد وبايک سلسله انتقادات تندي که کرزي عليه نيروهاي خارجي به عمل آورد، حالت اخطار دهنده به خود گرفت.

اظهارات تند کرزي و ناراحتيهايي که کاخ سفيد دراين ارتباط ازخود نشان داد، بازهم اين شک وترديد را دامن زد که آيا کرزي يک متحد مطمئن غرب درجنگ افغانستان هست.

با اينهم هولبروک گفته است که هردوطرف مشکلاتي را که داشته اند پشت سرگذاشته اند. مقامات دولتي وهمچنان نمايندگان کانگرس امريکا انتخاب ديگري ندارند مگراينکه با کرزي علي الرغم شبهه هايي که درمورد طرزحکومتداري او وجود دارد، همکاري کنند.

هولبروک گفته است:« مناسبات ما با حکومت افغانستان احساس مي کنيم که شکل خوبي دارد. مدت کمي مشکلاتي وجود داشت، اما آن دوره سپري شده است». هولبروک افزوده است :« مبناي آنچه من مي گويم مشاهدات شخصي ام و کنش متقابل با رئيس جمهور کرزي مي باشد».هولبروک ضمن اظهار اين مطلب به خبرنگاران با نتيجه گيري اش اذعان کرد که مناسبات دوجانب بهبود يافته است.

هول بروک گفته است که ازماه جنوري بدينسو شش بار باکرزي درکابل واروپا مذاکره کرده است. او علاوه کرده است که آخرين مذاکرات او با کرزي يک هفته پيش صورت گرفته است که طولاني ترين، ومتمرکزترين آنها بوده است.

هولبروک گفته است: اين مذاکرات « دوساعت دوام کردوبسيارجدي بود. اين مذاکرات روي مسائل محتوايي اي بود که هم او و هم ما حتا به اين مسائل( تنشهاي اخير درروابط دوکشور) اشاره هم نکرديم».

هولبروک همچنان به مطالب ديگري مانند انتخابات پارلماني افغانستان که قراراست دراخيرماه سپتمبر به راه افتد وهمچنان کنفرانس نمايندگان 40 کشور خارجي درافغانستان که قرار است درماه جون درمادريد پايتخت اسپانيا برگزارشود، اشارت کرد. او گفت :" ما درهفته اول ماه جون درمادريد خواهيم بود».

آخرين بازديد اين نمايندگان کشورهاي خارجي درافغانستان درماه جنوري سال جاري درابوظبي پايتخت امارات متحده عربي صورت گرفت.

فرانس پرس/ رسول رحيم

ويراستار: سيد روح الله ياسر

آگهی