هورست کوهلردرسخنراني عيد پاک به بانکها هشدار داد | آلمان و جهان | DW | 25.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

هورست کوهلردرسخنراني عيد پاک به بانکها هشدار داد

هورست کوهلر درسخنراني عيدپاکش ازبرکات ميلاد مسيح، جشنهاي فروافتادن ديواربرلين، کشته شدن 15 دانش آموز، بحران اقتصادي وسربازان آلماني درخارج سخن به ميان آورد.

هورست کوهلر، رئیس جمهورآلمان

هورست کوهلر، رئیس جمهورآلمان

هورست کوهلر، رئيس جمهور آلمان، فرا رسيدن ايام کريسمس يا عيد پاک را به مردم اين کشور چنين تبريک گفت : هموطنان عزيزو همسرم، براي شما يک عيد پاک خوش وپربرکت آرزو مي کنيم . ما براي ما عيسي مسيح شکرخداي را به جاي مي آوريم وبا هرکسي که به اين امر احترام دارد، صرف نظراز عقايدش خشنود مي باشيم. درفضاي گرم وپرصميميت وپراطمينان عيد پاک ما احساس آرمش مي کنيم ونگاهي به سال رفته مي اندازيم.

ما خوشي مشترکي را که به مناسبت بيستمين سال فروافتادن ديواربرلين به وجود آمد به خاطر مي آوريم .

"مردم، ما هستيم" ، شعار مربوط به آن زمان است و تا کنون بر جا مانده و به مأموريت هر يک ما تبديل گشته است. ازآنجايي همه ما دموکراسي داريم، هر کدام از ما مي‌تواند کاري براي کشورما انجام دهد.

رئيس جمهور آلمان از مشارکت ميليوني مردم کشوراش در فعاليت‌هاي مختلف، چون فعاليت‌هاي اتحاديه‌ اي، کليسايي، سياسي، مدني و امداد رساني سخن گفت و بيان داشت که اين تشريک مساعي به معني عمل کردن به همان شعاري است که بيست سال پيش مطرح شده بود.

کوهلر گفت:" من اينرا در سال روان همواره تجربه کردم. اين نوع فعاليت ها باعث همبستگي ما مي گردد و کشور ما را غني تر ميسازد و من از اين بابت اظهار خوشي ميکنم."

کوهلر بعداً به تجربه‌هاي تلخي مانند حمله‌ يک نو‌جوان به ‌مدرسه‌ اي‌ در شهر "ويندن" که به کشته شدن ۱۵ دانش آموز مکتب و خود حمله کننده تمام شد، اشاره کرده گفت: "ما در اين سال فقدان امنيت را هم تجربه کرديم. واقعه‌ ويندن به ما نشان داد که هيچ ضمانتي براي امنيت و مصونيت ما وجود ندارد و سوالاتي را برانگيخت که هر کدام از ما بايد از خود بپرسيم، چطور چنين امري اتفاق افتاده است؟ و در ما اين احساس قوت گرفت که در نحوه‌ زندگي جمعي ‌ما موضوع مهمي را از نظر دور داشته ‌ايم.".

اتفاق تکان دهنده اي ماه سپتامبر در ايستگاه قطار، که فردي به دفاع از يک تعداد اطفال عمل کرد و جانش را از دست داد، نشان داد که ما اکنون توجه بيشتر داريم. ما در سال روان اعمالي را شاهد بوديم که بالاتر از حد پذيرش ما بودند. ما جوابي براي اين اعمال نداشتيم. اما اين چنين اعمال باعث گرديدند تا اين سوال نزد ما مطرح گردد که آيا به يکديگر توجه کافي داريم؟

کوهلر همچنان به سربازان آلماني مستقر در افغانستان اشاره کرده گفت من به اين سربازان ميانديشم و براي ما بايد روشن باشد که ماموريت شان چه اهميتي دارد؟ او براي همه‌ شهروندان آلماني که در خارج از اين کشور چه در بخش پليس و يا سازمانهاي کمکي خيريه در راستاي بازسازي، ايجاد امنيت و صلح ماموريت انجام ميدهند، آرزوي سعادت کرد و گفت، زندگي هوشيارانه و داشتن توجه کافي به يکديگر ، شامل توجه به برقراري نظم در ساير کشورها نيز مي‌شود.

رئيس جمهور آلمان به بحران مالي سال ۲۰۰۹ و اشتباهاتي مانند زياد‌ه‌ روي نقش‌آفرينان در بخش اقتصاد و کمبود نظارت دولتي و ضرورت بهبود مقررات در اين راستا اشاره کرده گفت: "ما خود جهاني را که در آن زندگي ميکنيم ميتوانيم بسازيم. اين يک تحفه اي براي ما است . پس بايد ضرر هاي آن را شناسايي و با آن مقابله کنيم."

کوهلر يادآور شد که وقتي خبر کشف آب در کره‌ مريخ را مي‌شنويم، گوش‌هاي ما تيز مي‌شوند، اما به اين موضوع دقت نمي ‌کنيم و از ياد مي بريم،آبي که از نل هاي ما جاري مي‌ شود، همان آبي است که انسان‌ها در ديگر نقاط جهان بايد براي اينکه به اين آب آشاميدن دست يابند ، بايد کيلومترها راه را بپيمايند. وي از مردم کشور اش خواست، نسبت به بنياد‌هاي طبيعي زندگي، حساس ‌تر بوده و آگاهانه تر زندگي کنند و کيفيت زندگي خود را ارتقاء دهند.

رئيس ‌جمهور آلمان از مردم کشور اش نيز تقاضا کرد تا مفکوره ‌ها، عقل و منطق و عمل خود را براي يک آينده ‌اي بهتر استفاده کنند. اين اعتماد بخود را داريم! اينجا سياستي مطرح است که فراتر از يکروز است و فراتر از يکروز عمل ميکند. اينجا فرهنگ توجه و شناخت همديگر مطرح است و اين مسأله در همه جا اعتماد به همديگر را ايجاد ميکند. و هر کدام ما ميتواند در اين راستا کاري را انجام دهد.

هورست کوهلر رئيس جمهور آلمان سخنان اش را با اين جمله به پايان رساند:" کريسمس مبارک. سال خوبي براي همه‌ شما آرزومندم."

کانال اول تلويزيون آلمان/ نبيله کريمي الکوزي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی