هنوز درگیریها در کابل ادامه دارد | افغانستان | DW | 18.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

هنوز درگیریها در کابل ادامه دارد

در پی درگیری پولیس با افراد طالبان در ناحیهی فروشگاه شهر کابل، حملهای انتحاری در چهارراهی ملک اصغر روبهروی وزارت امور خارجه صورت گرفت.

گفته اند که بیست حملهکنندهی انتحاری، وارد شهر کابل شده اند

گفته اند که بیست حملهکنندهی انتحاری، وارد شهر کابل شده اند

هنوز درگیریها ادامه دارد و چرخبالهای نیروهای هوایی نیز در گردش اند.

حدود ساعت نه بجهی قبل از ظهر، پس از آن درگیری شروع گردید که گفته شد تعدادی از افراد طالبان به فروشگاه در جوار وزارتهای مالیه، عدلیه و ریاست جمهوری، داخل شده اند.

به تعقیب آن، صدای فیر و دود غلیظی بلند گردید. همچنان صدای فیر و انفجار از هوتل سرینا، محلی که عمدتا خارجیها بود و باش دارند، نیز شنیده شد. برخی رسانههای محلی گزارش دادند که راکتی در هوتل سرینا اصابت کرده است.

رسانههای محلی گزارش دادند که انفجاری نیز در ناحیهی سینما پامیر نیز رخ داده است، اما از نوعیت این حمله، جزییاتی در دست نیست.

مقامهای امنیتی تاهنوز در این رابطه به رسانهها چیزی نگفته اند، اما طالبان در تماس با رسانهها مسوولیت این حمله را به عهده گرفته، گفته اند که بیست حملهکنندهی انتحاری، وارد شهر کابل شده اند.

هنوز از تلفات این حملات و انفجارها معلوماتی در دست نیست، اما انفجارها و تیراندازی در نقاط مزدحم شهر کابل صورت گرفته است.

در آغاز حملات، گفته میشد مهاجمان تعدادی از مردم ملکی را گروگان گرفته اند. سرکهای منتهی به شهر از سوی نیروهای امنیتی مسدود شده، و آمبولانسها مصروف انتقال زخمیها به شفاخانهها میباشند.

برعلاوهی نیروهای پولیس، سربازان ارتش، نیروهای خارجی و نیروهای واکنش سریع ارتش نیز در حال مبارزه با حمله کنندگان میباشند.

هنوز جزییات دقیق این حوادث معلوم نیست، ساحات به روی عابرین و خبرنگاران مسدود شده و تدابیر شدید امنیتی گرفته شده است.

حملات امروز، در نقطهای صورت گرفت که عمدتا مراکز عمدهی دولتی مانند وزارتهای عدلیه، مالیه، بانک ملی، وزارت معارف، اطلاعات و فرهنگ، شاروالی کابل، و ارگ ریاست جمهوری در آنجا قرار دارند.

قرار بود امروز وزیران کابینه در ارگ ریاست جمهوری سوگند وفاداری بهجا آورند.

فرهمند

ویراستار: آهنگ

آگهی