هند وپاکستان بعد ازحمله برمومبیی برای نخستین بار باهم مذاکره می کنند | آلمان و جهان | DW | 05.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

هند وپاکستان بعد ازحمله برمومبیی برای نخستین بار باهم مذاکره می کنند

پس ازحمله مرگبار برمومبیی که درنومبر سال 2008 صورت گرفت، هند و پاکستان برای نخستین بار درسطح وزرای خارجه مذاکرات شان ر از سرمی گیرند.

پاکستان ازاین جهت هم ناراحت است که هند درافغانستان بصورت انبوه سرمایه گذاری کرده است

پاکستان ازاین جهت هم ناراحت است که هند درافغانستان بصورت انبوه سرمایه گذاری کرده است

چنانکه به روز پنجشنبه ازحلقه های حکومتی هند گفته شده است، دراین مذاکرات باید روی مبارزه علیه تروریسم ، همچنان همه مسائلی بحث صورت گیرد که بتوانند " یک جو صلح وثبات را بوجود آورند". وزارت خارجه پاکستان ازاین پیشنهاد هند استقبال کرده است.

حلقه های حکومتی هند همچنان افزوده است که این مذاکرات باید بدون پیشداوری صورت گیرد. البته درمورد اینکه چه نتایج براین مذاکرات مترتب خواهد بود پیشا پیش نباید چیزی گفت.

دراین ارتباط شاه محمود قریشی وزیرخارجه پاکستان به تلویزیون خصوصی " جیو" گفته است: " ما آرزو می کنیم که این مذاکرات شروع شود و مثبت جریان یابد. من آرزومندم مذاکرات ازهمانجایی که قطع شده بود، دوباره شروع شود". باید روی همه معضلات صحبت شود. او بصورت خاص تاکید کرد که ازشش دهه بدینسو منطقه کشمیر تقسیم شده بین پاکستان وهند یک معضله می باشد.

درسال 2004 کشورهای هند وپاکستان که هردوقدرتهای اتمی می باشند ، مذاکرات شان را روی مسئله کشمیرآغاز کردند. پس ازحمله تروریستی سال 2008 مناسبات بین هند وپاکستان که قبل ازآن نیزمتشنج بود ، خرابتر شد.

براثر این حمله که دوهوتل لوکس درمومبیی هدف قرار گرفته بودند، هند گروه اسلامگرای ممنوعه درپاکستان به نام "لشکر طیبه" را مسوول دانست.درنتیجه این حمله 166 نفرجان باختند که درجمله اینها ده تن مظنون به سوء قصد نیزشامل می باشند.

پاکستان ازاین جهت هم ناراحت است که هند درافغانستان بصورت انبوه سرمایه گذاری کرده است.پاکستان ازآن بیم دارد که مبادا بدین ترتیب نفوذ خود را درافغانستان ازدست بدهد.

فرانس پرس/ رسول رحیم

ویراستار: رتبیل آهنگ

مطالب مرتبط

آگهی