هند راه تجارتي کليدي به افغانستان را تکميل مي کند | آلمان و جهان | DW | 07.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

هند راه تجارتي کليدي به افغانستان را تکميل مي کند

هند باوجود حملات مکرر طالبان که درجريان دوسال موجب کشته شدن صد نفر گرديد ، ً راه تجارتي کليدي اي را که افغانستان را به بندر بحري ايران وصل مي کند،تقريباً تکميل کرده است.

کرزی برروی نقشه افغانستان ، طرح راه جدید را که افغانستان را با چاه بهار وصل می کند، ملاحظه می کند

کرزی برروی نقشه افغانستان ، طرح راه جدید را که افغانستان را با چاه بهار وصل می کند، ملاحظه می کند

اين راه که 217 کليو متر طول دارد ويک راه حلقه مانند است افغانستان را به شهرهاي ايراني دربندر عباس وچاه بهار وصل مي کند.

مطابق به اظهار ولي محمد رسولي معين وزارت فوايد عامه افغانستان ازدوسال بدينسو که کار اين سرک آغاز گرديده است، تاکنون هشت انجنيرهندي و100 کارگر افغان جانهاي شان را ازدست داده اندو

پيش ازآنکه مراسم افتتاح اين راه درظرف چند هفته ديگر صورت گيرد، واين سرک به مقامات افغاني سپرده شود، فقط قطعات محدودي ازاين راه ضرورت به دستکاري دارد.

کشورافغانستان که محاط به خشکه مي باشد، براي وارد کردن کالاها ازطريق بحر، به بندر دريايي کراچي وابسته مي باشد. کالاهاي مورد احتياج 70000 سرباز بين المللي درافغانستان نيز ازهمين راه به افغانستان آورده مي شوند.

درابتدا فکر مي شد که هزينه ساختمان اين راه به 80 مليون دالرمي رسد، اما طوري که گزارش شده است، اين هزينه به 185 مليون دالر رسيده است ، قسماً دليل اين امرخطرات امنيتي حاکم برجنوب افغانستان مي باشد.

درظرف دوسال گذشته 8 انجنیرهندی و100 کارگرافغان راهسازی توسط طالبان کشته شده اند

درظرف دوسال گذشته 8 انجنیرهندی و100 کارگرافغان راهسازی توسط طالبان کشته شده اند

رسولي گفته است که اين راه هم مي تواند به مثابه يک بديل دربرابر راه کراچي باشد وهم گاهي بصورت متناوب مي شود کالاها را ازاين طريق وارد افغانستان کرد. محصولات گمرکي نيز درپاکستان بسياربلند مي باشد.

رسولي افزوده است :" اين راه براي ما بسيار مهم است... اکنون هرگاه پاکستان بخواهد مشکلات وموانعي خلق بکند مايک راه بديل دربرابر بنادرآنها براي تجارمان داريم ".

پاکستان همچنان به انتقال کالاهايي که ازهند به افغانستان مي آيند، ازطريق قلمروش اجازه نمي دهد.

کابل مناسبات نيکي با دهلي جديد دارد. هرچند پس ازسرنگوني طالبان توسط ائتلاف بين المللي زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا هند، به افغانستان سربازنفرستاده است، لاکن يکي ازعمده ترين تمويل کنندگان بازسازي درافغانستان مي باشد.هند تا اکنون 750 مليون دالر براي بازسازي دراختيار افغانستان گذاشته است. درسفري که اخيراً حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان پس ازکنفرانس سارک به دهلي جديد داشت. مان موهن سنگ نخست وزير هند وعده نمود که 450 مليون دالر ديگر نيز دراختيار افغانستان مي گذارد. بدين ترتيب مجموع کمکهاي هند براي بازسازي افغانستان بيش ازيک مليارد دالر مي گردد.

مطالب مرتبط

آگهی