همکاري ″بريتش کانسل″ با دانشگاه هاي افغانستان | افغانستان | DW | 16.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

همکاري "بريتش کانسل" با دانشگاه هاي افغانستان

بريتش کانسل به خاطربهبودپژوهش های علمی يک مجموعه کارگاه هاي درازمدت ومرحله اي آموزشي را زيرنام«دلفه»روي دست گرفته است که به گفته عبدالرحيم حسينيان،معين وزارت تحصيلات عالي،اين پروژه سه سال رادربرخواهدگرفت.

default

اين موسسه درسال هاي قبل نيزبعضي همکاريهاي درعرصه پژوهش با وزارت تحصيلات عالي افغانستان داشته وهمچنان اين فعاليت هايش را ادامه داده است.

به گفته آقاي حسينيان« اين برنامه چنانکه از نامش پيدا است براي بهبود تحقيقات بين المللي براي دانشگاه هاي افغانستان است، و گره مي خورد با پلان استراتيژيک وزارت تحصيلات عالي که بخش اساسي اين پلان رشد، تقويت وتوسعه اي تحقيقات درواحد هاي تحصيلات عالي درافغانستان است».

به قول حسينيان استراتيژي وزارت تحصيلات عالي چند ماه پيش اکمال وبه معرفي گذاشته شد، وي مي افزايد که اين استراتيژي در دو بخش يعني هم دربخش زيربناهاي تحصيلات عالي درافغانستان وهم دربخش فعاليت ها وساختارهاي اکادميک متمرکزمي باشد.

دربحران ها وجنگ هاي سي ساله ي افغانستان نه تنها ساختار هاي فيزيکي اين کشور آسيب ديده اند که منابع بشري وتخصصي وساختارهاي دانشگاهي افغانستان نيز به شدت متحمل آسيب هاي جدي شده اند.

نزديک به يک دهه است که جامعه ي جهاني تلاش دارند تا با همکاري هاي مستقيم در بازسازي ساختارهاي فيزيکي ومعنوي افغانستان را يک بار ديگر به پاي خودش استوار سازند.

اما به باور کارشناسان چنين اقدام هاي ممکن است ولي تلاش هاي جدي وزمان زيادي را مي خواهند.

توني جانز، رييس دفتر بريتش کانسل درافغانستان، مي گويد: بريتش کانسل از سال 2006 ميلادي به اين طرف با وزارت تحصيلات عالي افغانستان همکاري داشته است.

وي اضافه مي دارد که بريتش کانسل درنقاط مختلف جهان فعاليت دارد، درافغانستان وارد مرحله پنجم از پروژه ي دلفه شده است که تا سال 2013 ميلادي تکميل خواهد شد.

آقاي جانزاضافه نمود که تاحال بريتش کانسل پروژه هاي مختلف تحقيقي را با دانشگاه هاي افغانستان طي سال هاي گذشته انجام داده است.

« به طور عام هر پروژه دلفه درافغانستان بين 15 تا 30 هزار پوند هزينه برمي دارد که بيشترين اين هزينه ها براي ايجاد نشست ها، فرصت هاي تبادل نظر وخريداري تجهيزات به مصرف مي رسند، درحال حاضر درحدود 400 پروژه ميان دلفه ونهاد هاي تحصيلات عالي افغانستان وجود دارند که توسط شعبه ي انکشاف بين المللي بريتانيا تمويل وتوسط بريتش کانسل رهبري مي شوند».

اين درحاليست که گفته مي شود نصاب تحصيلي دانشگاه هاي افغانستان کهنه بوده وهنوز بسياري از استادان دانشگاه ها از همان يادداشت هاي سي چهل سالي قبلي شان استفاده مي کنند واز طرف ديگر امکانات براي پژوهش وتحقيقات نيز دردانشگاه هاي افغانستان به قدر کافي وجود ندارد. اين درحاليست که کارشناسان مسايل توسعه وانکشاف معتقدند، دانشگاه ها ومنابع بشري مهمترين شاخصه توسعه مي باشند که هيچ عاملي ديگري جايگزين اين نهاد ها شده نمي تواند.

امين بهراد، کابل

ویراستار: یاسر

آگهی