1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

روزانه حدود ۵۰۰۰ افغان از مرز ایران عبور می کنند

۱۴۰۰ آذر ۲۰, شنبه

روزانه حدود ۵۰۰۰ افغان از مرز ایران عبور می کنند. به گفته شورای مهاجران ناروی، از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، بیش از ۲۵۰ هزار أفغان به ایران فرار کرده اند. بسیاری از این افراد سفر خود را در ولایت هرات در مرز با ایران آغاز می کنند. همزمان حکومت تهران اخراج ها را تشدید کرده و هر هفته هزاران نفر را به افغانستان بازگردانده است. اما این باعث نشده که مهاجران ناامید شوند.

https://www.dw.com/fa-af/%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%AF/video-60090253
عبور از قسمت گزارش روز دویچه وله

گزارش روز دویچه وله

افغانستان گرسنگی می کشد؛ غرب نیز مقصر است

عبور از قسمت مطالب بیشتر از دویچه وله
برگشت به صفحه اصلی