همه پرسي قانون اساسي درقرغزستان به طورصلح آميز پايان يافت | مجله حقوق بشر | DW | 28.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مجله حقوق بشر

همه پرسي قانون اساسي درقرغزستان به طورصلح آميز پايان يافت

روزا اوتون بايوا رئيس حکومت موقت قرغزستان، بعد از بستن غرفه هاي رأيدهي، با شتاب غيرمنتظره اي نتايج همه پرسي را اعلام کرد وگفت: مردم کشورش قانون اساسي جديد را پذيرفتند تا يک ديموکراسي حقيقي مردمي بوجود مي آيد.

یک قرغزستانی درشهرجنوبی اوش که مرکز آشوبهای قومی بود، درهمه پرسی با دادن رای شرکت می کند

یک قرغزستانی درشهرجنوبی اوش که مرکز آشوبهای قومی بود، درهمه پرسی با دادن رای شرکت می کند

اوتون بايوا گفت: اين يک روز تاريخي است، ما يک قانون اساسي جديد داريم. براساس ارقام کميسيون انتخابات، تقريباً 67 درصد ازجمله 2،5 مليون مستحقان رأيدهي، در رأيدهي اشتراک کرده بودند. نتايج رسمي تا هنوز وجود ندارد. قرار است در جريان همين هفته نتايج رسمي اعلان شود. اينکه اوتون بايوا از کجا يقين حاصل کرده است که مردم به طرفداري از قانون جديد رأي داده اند، ابتداء معلوم نبود. با احساسي بين اميدواري و شک وترديد، بسياري از 2،5 مليون مستحقان رأيدهي، ديروز يکشنبه 27 جون در رأيدهي در مورد يک قانون اساسي جديد سهم گرفتند. ترس از برخورد هاي خونين ميان قرغز ها و اوزبيک ها هنوز هم وجود دارد. يک خانم قرغزستاني مي گويد:

«ما براي صلح و ثبات در قرغزستان رأي ميدهيم، براي رفاه و وحدت کشور خود. و ما ميخواهيم، که در کشور ما آرامي وجود داشته باشد. آنهايي که اين را به ما تضمين کرده ميتوانند، بايد حکومت قانوني جديد ما را بسازند. براي اين منظور ما امروز رأي داديم».

او مي افزايد:

«بايد هرج و مرج در کشور خاتمه يابد! ما از چنين يک زندگي اي به ستوه آمده ايم.»

با وجود نگراني ازآغاز مجدد خشونتها، حکومت موقت در بشکيک، روي همه پرسي يا ريفراندم درمورد قانون اساسي اصرار داشت.

روزا اوتون بایوا رئیس حکومت موقت، بالافاصله پس ازبسته شدن مراکز رایدهی ازحمایت اکثریت مردم ازقانون اساسی جدید سخن به میان آورد

روزا اوتون بایوا رئیس حکومت موقت، بالافاصله پس ازبسته شدن مراکز رایدهی ازحمایت اکثریت مردم ازقانون اساسی جدید سخن به میان آورد

اين حکومت از يکطرف ميخواست خود را مشروعيت بدهد و اما از طرف ديگر راه را براي برگزاري انتخابات فوري پارلماني و رياست جمهوري هموار گرداند. بر اساس مسودۀ قانون اساسي جديد، رئيس جمهور اختيارات قدرت را به پارلمان واگذار ميشود. به اين ترتيب در آسياي مرکزي اولين ديموکراسي پارلماني ايجاد شده ميتواند.

تا اوايل شام ديروز وضع در قزغزستان آرام ماند - قواي امنيتي زيادي براي تأمين جريان آرام رأيدهي گماشته شده بودند. کميسيون انتخابات آنکشور از اشتراک فيصدي نسبتاً زياد رأيدهنگان سخن گفت. تا ساعت 6 شام بوقت محلي در حدود 55 درصد مستحقان، رأي شانرا در صندوق ها انداخته بودند. حداقل اشتراک در ريفراندم صريحاً تعيين نشده بود. عمربيک تکه بايف، حتي قبل از بسته شدن غرفه هاي رأيدهي نتيجه گيري کرده بود:

تکه بايف مي گويد:

«اکثريت باشنده ها به طرفداري از همه پرسي رأي دادند. وقتي ما بر اساس همين اولين گرايش ها محاسبه کنيم، در آنصورت با اطمينان گفته ميتوانيم که همه پرسي پذيرفته شده است».

با آنکه روز رأيدهي تا شام به آرامي گذشت، ولي ترس از ناآرامي مجدد وجود دارد. قيود گشت و گذار که روز شنبه از بين رفته بود، در مناطق جنوبي اوش و جلال آباد بعد از رفتن به غرفه هاي رأيدهي دوباره برقرار شد. عجالتاً اين قيود گشت وگذار تا 10 آکست اعتبار دارد.

شتيفن ليک / خالد صديقي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی