همايش سارک درپايتخت سري لانکا | آلمان و جهان | DW | 26.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

همايش سارک درپايتخت سري لانکا

همکاري منطقوي به عنوان متمم يا مکمل مناسبات چندين جانبه در کشور هاي عضو بشمار ميرود. کشور هاي عضو سارک اکنون ميخواهند يک ساحۀ تجارت آزاد را در جنوب آسيا ايجاد کنند که تقريباً 1،5 ميليارد مصرف کننده را در بر ميگيرد.

بنابر دلایلی درجلسات سارک ازمسائل سیاسی کشورهای عضو کمتر سخن به میان می آید

بنابر دلایلی درجلسات سارک ازمسائل سیاسی کشورهای عضو کمتر سخن به میان می آید

کنفرانس سارک يا سازمان همکاري هاي منطقوي جنوب آسيا امروز شنبه پنجم اسد در کولمبو پايتخت سريلانکا داير شد. اين کنفرانس تا روز دوشنبه چهاردهم اسد ادامه مي يابد. همکاري هاي بيشتر اقتصادي و تخنيکي و همچنان انسجام گام هاي مشترک براي فقرزدايي و کمک ها در عرصۀ پيشرفت هاي اجتماعي، مسايل اساسي اجنداي اين کنفرانس را تشکيل مي دهند.

سازمان همکاري هاي منطقوي جنوب آسيا به تأريخ هشتم دسمبر 1985 در داکه پايتخت بنگلاديش اساس گذاشته شد. اما مقر اصلي آن در کتمندو پايتخت نيپال قرار دارد.

رقابتهای نهفته درسارک هنوز مانع بسیاری پیشرفتهای واقعی می گردند

رقابتهای نهفته درسارک هنوز مانع بسیاری پیشرفتهای واقعی می گردند

کشور هاي مؤسس اين سازمان هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، نيپال، سريلانکا، بهوتان و مجمع الجزاير مالديو مي باشند. در اپريل سال 2007 در اجلاس سران کشور هاي عضو در دهلي جديد، افغانستان هم به عضويت اين سازمان درآمد. حامد کرزي رييس جمهور افغانستان درين اجلاس سران عضويت کشورش را درين سازمان يک شانس خوب براي تعميق همکاري هاي اقتصادي خواند. کرزي افزود: "افغانستان امروز يک بازار بزرگ و باز را براي تجارت و سرمايه گذاري عرضه ميکند. ما از هر سرمايه دار دعوت ميکنيم که به افغانستان آمده و از اين شانس بزرگ استفاده کند."

کشور هاي جمهوري خلق چين، جاپان، اتحاديۀ اروپا، کورياي جنوبي، ايالات متحدۀ امريکا و ايران از ناظران سازمان همکاري هاي منطقوي جنوب آسيا بشمار ميروند. چين علاقه مندي اش را براي کسب عضويت اين سازمان ابراز داشته است. در حاليکه پاکستان و بنگلاديش از اين خواست چين حمايت ميکنند، هندوستان مخالف آن است.

نمایی ازیکی ازهمایشهای سارک درکتمندو

نمایی ازیکی ازهمایشهای سارک درکتمندو

از آنجاييکه ايران در بين دو کشور عضو سارک قرار دارد، تهران در سال 2005 اعلام کرد که براي کسب عضويت سارک علاقه مند است. روسيه ميخواهد در جمع ناظران سارک درآيد، که هندوستان از اين خواست روسيه پشتيباني ميکند.

سازمان همکاري هاي منطقوي جنوب آسيا زمينۀ همکاري را براي ملت هاي آسياي جنوبي، بر مبناي دوستي، اعتماد و تفاهم ميسر ميسازد. در نشست هاي سارک غالباً روي مشکلات سياسي، به دليل بعضي از منازعات، بحث صورت نميگيرد.

هدف اساسي سازمان همکاري هاي منطقوي جنوب آسيا اينست که رفاه عامه را در جنوب آسيا تقويه کرده و با پيشرفت هاي اقتصادي، رشد اجتماعي و گسترش فرهنگي شرايط زندگي را در منطقه بهبود بخشد. همکاري در چارچوب سارک بر مبناي احترام متقابل، مساوات، تماميت ارضي، استقلال سياسي و عدم مداخله در امور داخلي کشور هاي عضو استوار است.

داکترسید موسی صمیمی نویسنده این جستار

داکترسید موسی صمیمی نویسنده این جستار

همکاري منطقوي از اين ديدگاه به عنوان متمم يا مکمل مناسبات چندين جانبه در کشور هاي عضو بشمار ميرود. کشور هاي عضو سارک اکنون ميخواهند يک ساحۀ تجارت آزاد را در جنوب آسيا ايجاد کنند که تقريباً 1،5 ميليارد مصرف کننده را در بر ميگيرد.

سازمان همکاري هاي منطقوي جنوب آسيا، با وجود موضعگيري هاي ايديولوژيکي و تصوري که از اتحاديۀ اروپا و اتحاد دول جنوبشرق آسيا دارد، خواستار منطقوي سازي اقتصاد است.

هنوز نميتوان از يک همکاري نزديک اقتصادي ميان اعضاي سارک سخن گفت. يک همکاري نزديک منطقوي آنست که کشور هاي عضو متفقاً براي رفع بي ثباتي بکوشند.

اقتصاد ملي کشور هاي جنوب آسيا کمتر مکمل همديگر اند.سازمان همکاري هاي منطقوي جنوب آسيا به دليل يک سلسله مخالفت ها تنها در درازمدت خواهد توانست به پيشرفت هاي دست يافته و گام هاي قاطعي را در تحقق اهداف خويش بردارد. درين راستا سارک ميتواند اتحاد دول جنوبشرق آسيا را سرمشق قرار دهد.

مطالب مرتبط

آگهی