همايش براي تدوين ستراتژي صحي جديد درافغانستان | افغانستان | DW | 30.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

همايش براي تدوين ستراتژي صحي جديد درافغانستان

به گفته کاکر مشاورامورصحي مقام رياست جمهوري براي تحقق برنامه هاي اينده وزارت صحت نيز دراين نشست راه هاي معين ومشخصي جست وجو خواهد شد تا بيشتر از پيش موفقيت اميز باشد.

مقامات صحی افغانستان می گویند خدمات معالجوی درافغانستان بهترشده است

مقامات صحی افغانستان می گویند خدمات معالجوی درافغانستان بهترشده است

وزارت صحت افغانستان نسشت سه روزه اي را درکانتيننتال کابل برگزار کرده است که به گفته مسولان هدف اين نشست بازنگري دراستراتيژي صحي افغانستان ميباشد.

دراين نشست که دونرهاي بزرگ بين المللي نيزحضورفعالانه دارد، قراراست راهبرد جديدي؛ دراستاي هم آهنگي کمک هاي بين المللي ونحوه تطبيق برنامه هاي صحي توسط نهاد هاي صحي افغانستان تشخيص وتدوين گردد.

مسئولين وزارت صحت افغانستان، دستاوردهاي سکتور صحت را قابل قدر توصيف ميکنند وبه اين عقيده اند که در ظرف 9 سال گذشته همکاري هاي تخنيکي ارزنده جهت کمک فراهم شده است، ارقام صحي درحال بهبود اند، ظرفيت براي اجراي مستقلانه فعاليت ها به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است ومهمتراز همه مردم نظر به سال هاي گذشته خدمات صحي بهتري را دريافت ميکنند.

خانم ثريا دليل سرپرست وزارت صحت افغانستان ميگويد:«ما ازاين دستاوردها که درنتيجه همکاري هاي مثمرميان مردم ما وجامعه ي بين المللي بوجود امده است افتخار ميکنيم».

خانم دليل يک سلسله چالش ها ومشکلات را نيز ياد اوري کرد که فرا روي برنامه هاي اينده صحي افغانستان قرار دارند.

به قول او به دليل نبود امنيت دربعضي قسمت هاي افغانستان، نبود ظرفيت وکادر محلي، تعدد آجنداها، عدم هم اهنگي ميان دونرها ونهاد هاي تطبيق کننده صحي افغانستان مهمترين چالش هاي هستند که موجب عدم تطبيق درست برنامه هاي بهداشتي شده اند .

خانم دليل افزود:

دربسیاری موارد جنگ وخشونتها باعث می شوند تا پرسونل صحی به موقع نتوانند معافیت کتلوی دربرابر فلج اطفال را ازطریق خوراندن قطره واکسین پولیو به کودکان تامین کنند

دربسیاری موارد جنگ وخشونتها باعث می شوند تا پرسونل صحی به موقع نتوانند معافیت کتلوی دربرابر فلج اطفال را ازطریق خوراندن قطره واکسین پولیو به کودکان تامین کنند

« يکي از دستاوردهاي وزارت صحت افغانستان درهشت سال گذشته داشته است تعريف وتطبيق خدمات اساسي صحي بوده است، دولت افغانستان خدمات اساسي صحي را تعريف کردو به جامعه تمويل کننده وتطبيق کننده مشخص کرد که حتما بايد تطبيق گردد اين يک قدم نيک ويک دستاورد بزرگ براي افغانستان است».

به گفته دليل دونرهاي بزرگ بين المللي مثل «يو اس اِي آي دي » ، اتحاديه اروپا، بانک جهاني، نماينده چاپان ونماينده کانادا به همراه شماري از موسسه هاي تخنيکي صحي بين المللي مثل سازمان صحي جهان، صندوق جمعيت ملل متحد ويونسيف دراين نشست سه روزه شرکت فعالانه دارند ودربازنگري راهبرصحي وزارت صحت را همکاري فوق العاده خواهند کرد.

خانم دليل ارقام صحي را که قبلا رهبري سابق وزارت صحت اعلام ميکرد تاييد نکرد وگفت هنوز هيج رقمي درستي در دست نيست، وي اضافه نمود که به زودي يک احصاييه گيري توسط وزارت صحت درخصوص ارايه خدمات صحي راه انداخته خواهد شد.

فيض الله کاکر مشاور صحي رياست جمهوري افغانستان تدوير اين نشست را درتحليل وارزيابي فعاليت ها، دست اوردها وچالش هاي برنامه هاي صحي مهم تلقي ميکند.

وي علاوه ميدارد:

هنوز بخش عظیم مردم نه تنها برای تهیه آب آشامدنی بلکه برای تهیه آب کار آمد خانواده نیز مجبور اند ازاین وسایل استفاده کنند

هنوز بخش عظیم مردم نه تنها برای تهیه آب آشامدنی بلکه برای تهیه آب کار آمد خانواده نیز مجبور اند ازاین وسایل استفاده کنند

« اکثر برنامه هاي ما که توسط دونرهاي بزرگ ما مثل«يو اس اِي آي دي» ، اتحاديه اروپا ، وبانک جهاني تمويل ميگردد. انها دراين جا حضور دارند خيلي علاقه دارند که بدانند که دربرنامه ها چه خوبي ها بوده اند، چه مشکلات بوده وچه موفقيت هاي بدست امده اند».

به قول کاکر براي تحقق برنامه هاي اينده وزارت صحت نيز دراين نشست راه هاي معين ومشخصي جست وجو خواهد شد تا بيشتر از پيش موفقيت اميز باشد.

واما شهروندان افغانستان انچه را که مقام ها اعلام ميدارند نادرست ميخوانند، بشير موسوي باور دارد که ارايه خدمات صحي با انچه از طرف نهادهاي صحي به شمول وزارت صحت اعلام ميگردد کاملا متفاوت وخيلي ناچيز تر ازآن است.

وي گفت: « مقام هاي وزارت صحت ادعا ميکنند که 85 % از مردم افغانستان به خدمات اساسي صحي دسترسي دارند ولي انچه را ما به چشم مي بينيم ديده نميشود، من احتمال ميدهم که 35 % مردم افغانستان به خدمات اساسي صحي دسترسي دارند، باوجوديکه درهشت نه 9 سال گذشته بيشترين کمک ها درسکتور صحت صورت گرفته است به نظرمن هيج کاري دربخش صحت نشده است».

به قول موسوي شفاخانه هاي ولايات وولسوالي ها به انجو هاي تطبيق کننده داخلي داده ميشود درحاليکه اين انجوها بيشتر درفکر پول اندوزي هستند تا اينکه درفکر ارايه خدمات صحي براي مردم محروم باشند.

گزارشگر: امين بهراد

ويراستار: رسول رحيم

آگهی