هلموت کوهل صدراعظم″16ساله″ آلمان هشتاد ساله شد | آلمان و جهان | DW | 04.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

هلموت کوهل صدراعظم"16ساله" آلمان هشتاد ساله شد

هلموت کوهل، صدر اعظم پيشين آلمان که افتخار يک پارچه ساختن آلمان را دارد، هشتاد ساله شد. او در سه اپريل 1930 در سرلوحه کارنامه سياسى هلموت كوهل، اتحاد اروپا با خط درشت حك شده است.

هلموت کول، صدراعظم پیشین آلمان

هلموت کول، صدراعظم پیشین آلمان

در خزان سال 1982 بود كه هلموت کوهل اين جمله تاريخى خود را اظهار داشت:

"مفكوره اروپايى، آميختگى و آشتى را در ماوراى سرحدات خود قرار داده و سنگ تهداب يك نظام صلح را در اروپا گذاشته است. سياست اروپا هميشه براى برقرارى صلح در آزادى بوده و هست".

Helmut Kohl in einer Menschemenge

ولى اسلاف سياسى هلموت کوهل پيش از او نيز دراين راه گام هاى مهمى برداشته بودند. هلموت شميت، صدراعظم دوره پيش از کوهل كه هنوز هم حيات دارد و از جمله صاحب نظران برجسته سياسى در آلمان بوده و درسطح جهان از اعتبار و شهرت برخوردار مي باشد، انكشاف جامعه اروپا را به صوب اتحاديه اروپا با همكارى ايتاليا براه انداخته بود، مفكوره يى كه براى کوهل هدف نهايى او را در سياست اروپاى او تشكيل مي داد.

اوگفت: " هدف ما اتحاد سياسى اروپا مي باشد"۰

يكى از همسنگران سياسى هلموت کوهل در تحقق اين مرام، فرانسوا ميتران رييس جمهور فقيد فرانسه مي باشد كه درراه انكشاف جامعه اروپا به اتحاديه اروپا مساعى شايانى را مبذول داشته است. اساس اين برنامه در مجلس سران اروپا در شهر تاريخى ، مود وهنري مايلند ايتاليا در سال 1985 گذاشته شد. همان بود كه هفت سال بعد از آن اتحاديه اروپا با يك بازار مشترك داخلى تأسيس شد.

هلموت کوهل با انگیلامرکل صدراعظم برحال آلمان

هلموت کوهل با انگیلامرکل صدراعظم برحال آلمان

هلموت کول دراکتوبر سال 1982 براي نخستين بار به عنوان ششمين صدراعظم آلمان انتخاب شد وتا سال 1998 دراين سمت باقي ماند. در دوره 16 ساله حكومت هلموت کوهل، وحدت آلمان شرق و غرب بوقوع پيوست، يك جريان مهم تاريخى كه در دوره نظام مركزى اتحاد شوروى عملى شدن آن ناممكن پنداشته مي شد. ناگفته نماند، در برآورده شدن اين مرام، ميخاييل گورباچوف، رهبرحزبى و رييس جمهور آن زمان اتحاد شوروى نقش كليدى را ايفا كرده بود.

هلموت کوهل حالا ازنگاه جسمي ضعيف و بيمار بوده و توان راه رفتن به تنهايى خود را ندارد و بوسيله چوكى معيوبين انتقال داده مي شود۰

بعد از وفات نابهنگام همسرش، او از چند سال به اينطرف با يك زن نسبتاً جوان و زيبا ازدواج كرده است.

شوتسل/ ملک

ويراستار: ياسر

مطالب مرتبط

آگهی