هفت وزير از ولسي جرگه راي گرفتند و ده وزير رد شدند | افغانستان | DW | 16.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

هفت وزير از ولسي جرگه راي گرفتند و ده وزير رد شدند

در دور دوم راي گيري ولسي جرگه افغانستان ، امروز از مجموع هفده وزير معرفي شده، هفت تن راي اعتماد گرفتند و ده تن ديگر رد شدند.

ولسی جرگه نامزد وزیرانی را که به برخی از متحدان ائتلافی کرزی ارتباط داشته اند رد کرده است

ولسی جرگه نامزد وزیرانی را که به برخی از متحدان ائتلافی کرزی ارتباط داشته اند رد کرده است

در جلسهي رايگيري 224 تن از نمايندگان مجلس حاضر بودند و نامزد وزيران با به دست آوردن 113 راي تاييد ميتوانستند موفق به کسب راي اعتماد شوند.

زلمي رسول که قبل از اين به عنوان مشاور امنيت ملي رييس جمهور کار ميکرد، با کسب 132 راي، براي وزارت امور خارجه تاييد گرديد. ولي، نامزد وزيراني که از سوي موتلفين انتخاباتي و معاون دوم حامد کرزي معرفي شده بودند، مانند دور گذشته موفق به کسب راي اعتماد نشدند.

هرچند حضور سه زن در ليست جديد کابينه ويژگي بارز آن شمرده ميشد، اما از ميان سه وزير پيشنهادي زن، دو تن شان موفق به کسب آراي نمايندگان نگرديدند.

همچنان، ضرار احمد مقبل که در کابينهي پيشين به عنوان وزير امور داخله کار ميکرد، و سپس برکنار گرديد، با کسب بيشترين آراي تاييدي اعضاي مجلس (161 راي) موفق به احراز کرسي وزارت مبارزه با مواد مخدر گرديد.

حبيب الله غالب با کسب 115 راي تاييد به وزارت عدليه؛ هادي ارغنديوال، رييس حزب اسلامي افغانستان با کسب 121 راي تاييد به وزارت اقتصاد؛ جارالله منصوري با کسب 121 راي تاييد به وزارت انکشاف دهات؛ يوسف نيازي با کسب 132 راي تاييد به وزارت حج و اوقاف؛ و آمنه افضلي با کسب 117 راي تاييد به وزارت کار، امور اجتماعي، شهدا و معلولين، ديگر وزيران پيشنهادي بودند که موفق کسب راي اعتماد اکثريت نمايندگان مجلس گرديدند.

ظاهر وحيد، وزير پيشنهادي تجارت با کسب 69 راي تاييد؛ ثريا دليل وزير پيشنهادي صحت عامه با کسب 86 راي تاييد؛ پلوشه حسن وزير پيشنهادي امور زنان با کسب 56 راي تاييد؛ محمد هاشم عصمت اللهي وزير پيشنهادي تحصيلات عالي با کسب 100 راي تاييد؛ و انجنير عبدالرحمن اوراس وزير پيشنهادي ترانسپورت و هوانوردي با کسب 87 راي تاييد، موفق به کسب راي اعتماد نمايندگان نشدند.

همچنان، انجنير بشير لعلي وزير پيشنهادي فوايد عامه با کسب 78 راي تاييد؛ انجنير عبدالرحيم وزير پيشنهادي عوت مهاجرين با کسب 82 راي تاييد؛ ارسلا جمال وزير پيشنهادي سرحدات، اقوام و قبايل با کسب 94 راي تاييد؛ انجنير سلطان حسين حصاري وزير پيشنهادي انکشاف شهري با کسب 80 راي تاييد؛ و عبدالقدوس حميدي وزير پيشنهادي مخابرات و تکنولوژي با کسب 105 راي تاييد، از ديگر وزيراني بودند که رد .

عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی