هشدار وزير دفاع بريتانيا در مورد کاهش هزينه هاي نظامي | مصاحبه ها | DW | 29.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

هشدار وزير دفاع بريتانيا در مورد کاهش هزينه هاي نظامي

ليام فاکس، وزير دفاع بريتانيا طي نامه اي در واکنش شديد به کاهش هزينه هاي نظامي اين کشور به ديويد کامرون، نخست وزيرکشور، هشدارداده است.

فاکس: کاهش هزينه هاي نظامي به سربازان اين کشور درافغانستان ضربه سخت وارد مي کند

فاکس: کاهش هزينه هاي نظامي به سربازان اين کشور درافغانستان "ضربه سخت" وارد مي کند

فاکس گفته است نيروهاي اين کشور درحال جنگ قرار دارد واين براي سربازان کشورخيلي سخت تمام مي شود.

درنامه خصوصي که به دست روزنامه نگاران ديلي تلگراف افتاده ومحتواي آن به روزچهارشنبه نشرشده است، ليام فاکس، وزيردفاع بريتانيا، ازعصبانيت درميان شرکاي بين المللي و حزب محافظه کار خود کامرون هشدار داده وانتقاد کرده است، اين به سربازان اين کشور که درافغانستان درجنگ قرار دارند، "ضربه سخت" وارد مي کند و به آنها "لطمه" مي زند.

فاکس خطاب به نخست وزير بريتانيا نوشته است: " اگر( برنامه کاهش هزينه) همين گونه درمسيرجاري ادامه يابد، اين مي تواند پيامد هاي سنگين سياسي براي ما درپي داشته باشد."

وزير دفاع بريتانيا همچنان گفته است اين مي تواند درنهايت باعث ازبين رفتن "اعتبار و سرمايه هايي شود که ما وشما در سال هاي اخير آن را کسب کرده ايم."

او تصريح کرده است،درحالي که ما زير فشارجنگ قرار داريم، اگربه خطرات سنگين برنامه کاهش شديد بودجه نظامي توجه نداشته باشيم " اين واکنش هاي بي رحمانه وشديد احزاب، رسانه ها، ارتش وجامعه جهاني را درپي خواهد داشت."

به فاکس دستور داده شده است، بودجه اش را تا 20 درصد، کاهش دهد. هنوز ازجزييات کاهش بودجه دفاعي بريتانيا پرده برداشته نشده است؛ احتمالاً پس از بازنگري، هزينه ي نظامي بريتانيا در ماه آينده اعلام شود.

وزيردفاع بريتانيا درموقعيتي بايد بودجه نظامي را کاهش دهد که نيروهاي بريتانيايي درجنگ شديد براي دهه ها با شورشيان طالبان قرار خواهند داشت. درحال حاضر درحدود 10 هزار نيروي بريتانيايي درافغانستان درحال مبارزه عليه طالبان قرار دارند و از سقوط طالبان درسال 2001 تا حال دست کم 338 نفر آنها جان شان را ازدست داده اند.

فاکس به کامرون نوشته است :" ميزان قدرت تغييراتي را که به طورجدي روحيه آن ها را خراب مي کند، نبايد دست کم گرفت."

فاکس خاطرنشان کرده است که درعين حال اين مي تواند چالش هاي بسيار بزرگي، ازجمله تلفاتي را درافغانستان درپي داشته باشد.

اين نامه پيش از ديدار کامرون با شوراي امنيت ملي بريتانيا نوشته شده است تا او به خطرات تصاميم کاهش بودجه نظامي، آگاه باشد.

آژانس ها/ياسرويراستار: مبلغ

آگهی