هشدارملل متحد ازگرسنگي درسراسرجهان | آلمان و جهان | DW | 01.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

هشدارملل متحد ازگرسنگي درسراسرجهان

ميليون ها انسان، بويژه در کشور هاي فقير، با مشکلات روزافزون فقر، بيماري، قحطي و گراني مواد اوليه دست و گريبان اند.

قحطي و قيمتي در نايجريا، افغانستان، بنگله ديش، پاکستان و شمار زيادي از کشور هاي ديگر آسيا، افريقا و امريکاي لاتين روز بروز شدت مي يابد.

قحطي و قيمتي در نايجريا، افغانستان، بنگله ديش، پاکستان و شمار زيادي از کشور هاي ديگر آسيا، افريقا و امريکاي لاتين روز بروز شدت مي يابد.

افزايش قيمت مواد اوليه در بعضي از اين کشور ها حتي منجر به تظاهرات و بروز خشونت ها گرديده است.

سازمان ملل متحد به دليل بلند رفتن سريع قيمت مواد اوليه از گرسنگي در سراسر جهان هشدار مي دهد.

کورياي شمالي از جمله کشور هاي است که باز هم با خطر قحطي و گرسنگي مواجه است. به گزارش برنامه تغذيه جهاني ملل متحد قيمت برنج دراين کشور ظرف يک سال گذشته بيشتر از دوبرابر افزايش يافته است. قيمت يک کيلوگرام برنج معادل است با يک سوم حصه درآمد اوسط ماهانه ي يک کارگر.

بيشتر از 25 درصد مردم کورياي شمالي از گرسنگي رنج مي برند. با آنهم حکومت اين کشور در نظر دارد تا کمک هاي موجود بشري ملل متحد را تا پايان سال جاري ميلادي متوقف سازد.

معاون وزير خارجه کورياي شمالي گفته است که امسال حاصلات کچالو، جواري و جو بهتر شده و کشور ما ديگر به کمک هاي جهاني نياز نخواهد داشت. حکومت اين کشور بجاي کمک هاي بشري طالب کمک هاي انکشافي شده است. سازمان هاي بزرگ مددرسان بين المللي، منجمله از ايالات متحده امريکا و آلمان از اين تصميم کورياي شمالي شديداً انتقاد کرده اند.

مردم کوریای شمالی درحالی که ازگرسنگی رنج می برند ازدیکتاتوری نیزبه سطوح آمده اند.

مردم کوریای شمالی درحالی که ازگرسنگی رنج می برند ازدیکتاتوری نیزبه سطوح آمده اند.

سياست نادرست اقتصادي، فاجعه هاي طبيعي و از دست دادن کمک هاي شوروي سابق هم بر بحران چندين ساله ي گرسنگي در کورياي شمالي تأثير گذاشته اند.

اما تنها کورياي شمالي نيست که با اين بحران مواجه است. قحطي و قيمتي مواد غذايي در نايجريا، مصر، افغانستان، بنگله ديش، پاکستان و شمار زيادي از کشور هاي ديگر آسيا، افريقا و امريکاي لاتين روز بروز شدت مي يابد.

پروگرام تغذيه جهاني ملل متحد خواستار 54 ميليون دالر کمک اقتصادي براي مبارزه عليه بحران مواد غذايي در هايي تي شده است. رييس اين سازمان در هايي تي گفته است که اين بحران پيشرفت هاي تازه را در عرصه ثبات سياسي به مخاطره مي اندازد. در ناآرامي هاي ناشي از قحطي و گرسنگي در هايي تي در آغاز ماه اپريل هفت نفر کشته شدند.

هايي تي، که يکجا با جمهوري دومينيک در جزيره اسپانيولا در بحيره کارابين موقعيت دارد، فقيرترين کشور امريکاست. اين کشور از ده ها سال بديسو به فساد اداري، برنامه هاي اقتصادي ناکارا و هرج و مرج سياسي رژيم هاي ديکتاتوري روبرواست. از سال 2004 به اينطرف هايي تي کمک هاي بين المللي ره به منظور تحکيم ثبات دريافت مي کند.

برنامه تغذيه جهاني ملل متحد از حکومات کشور هاي زيادي رو به انکشاف، بويژه در افريقا، خواسته است تا توزيع مواد امدادي را تنظيم کنند.

گرچه کشورهای افریقای همواره با فقردسته وپنجه نرم می کنند ولی فقروقحطی کنونی بی سابقه می باشد.

گرچه کشورهای افریقای همواره با فقردسته وپنجه نرم می کنند ولی فقروقحطی کنونی بی سابقه می باشد.

گرسنگي با سرنوشت سروکاري ندارد،بلکه چيزيست که انسانها مسبب آن اند. ژاک دييوف رييس اين اداره ملل متحد به دليل بلند رفتن سرسام آور قيمت ها از کشور هاي غربي انتقاد کرده است. او گفته است که از يکطرف کمک مواد اوليه به کشور هاي رو به انکشاف به نيم کاهش يافته، بويژه در افريقا در عرصه آبياري، ساختن خيابانها وجاده ها و امکانات ذخيره کردن و نگهداري مواد اوليه کمتر سرمايه گذاري و کار صورت گرفته است. همزمان با آن يارانه يا کمک نقدي به زارعان در کشور ها غني، اقتصاد زراعتي را در کشور هاي به اصطلاح جهان سوم تحت فشار قرار داده است. تمام کشور هاي اروپايي سالانه با يارانه چندين ميلياردي توليدات زراعتي خود را تحت حمايت و پوشش قرار مي دهند. در نتيجه در بازار جهاني قيمت توليدات زراعتي کشور هاي غني ارزانتر از توليدات کشور هاي رو به انکشاف است.

مطالب مرتبط

آگهی