هشدارعدۀ از نمايندگان پارلمان افغانستان به حامد کرزي | افغانستان | DW | 26.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

هشدارعدۀ از نمايندگان پارلمان افغانستان به حامد کرزي

میر احمد جوينده عضو پارلمان مي گويد که کرزی رييس جمهور بايد با مقامات خارجي در اين مورد صحبت نمايد. وي همچنان تأکيد نمود که اگر رييس جمهور نتواند کاري انجام دهد آنها به شوراي امنيت سازمان ملل متحد شکايت خواهند کرد

پارلمان افغانستان در کابل

پارلمان افغانستان در کابل

بعد از آن که در حملات هواي نيروهاي امريکايي در قريه عزيز آباد ولسوالي شيندند ولايت هرات بيشتر از 90 نفر از مردم ملکي تلف شدند، اعضاي مجلس نمايندگان مي گويند اگر رييس جمهور نتواند با مسوولين ناتو وامريکايي با قاطعيت صحبت نمايد، آنها مجبور خواهند شد به شوراي امنيت سازمان ملل متحد شکايت مراجعه نمايند تا از آن طريق بالايي ناتو وامريکا فشار وارد گردد که از حملات خودسرانه خود داري نمايند.

ميراحمد جوينده عضو مجلس نمايندگان مي گويد که آقاي کرزي رييس جمهور منتخب مردم است وبايد با مقامات خارجي در اين مورد صحبت نمايد. وي همچنان تأکيد نمود که اگر رييس جمهور نتواند کاري انجام دهد آنها به شوراي امنيت سازمان ملل متحد شکايت خواهند کرد.

در همين حال نعمت الله شهراني وزير حج واوقاف که در راس يک کميسون به هرات رفته بود، گفته است که در مجموع 91 نفر کشته شده اند که بيشتر آنها زنان و اطفال مي باشند. وي از رييس جمهور مي خواهد تا اين بار تصميم جدي بگيرد. شهراني که از وقوع اين حادثه زير تأثير قرار گرفته بود، مي گويد اگر رييس جمهور تصميم اساسي نگيرد، اين گونه حملات باز هم افزايش خواهند يافت.

همچنان رييس جمهور به همين رابطه، تورنجنرال جلندرشاه قومندان قول اردوي ظفر ولايت هرات را همراه با يک جگرن همکار وي از وظيفه برکنار نموده است.

عزيز نادم نماينده مردم هرات در مجلس ميگويد که ارتش ملي در گذارش دهي مقصر بوده است و برکناري اين مقام اردوي ملي شايد مرحمي باشد بالاي زخمهاي بعضي از مردم ولسوالي شيندند. اما مردم هرات مقصر اصلي نيروهاي امريکايي را مي دانند واز رييس جمهور تقاضا مي کنند تا در اين مورد از صلاحيت هاي خود کار بگيرد.

آگهی